DÅRLIGE NYHEDER FOR NORDJYSKE

Oplaget er dykket med en femtedel siden fusionen, og avisen har været igennem sin anden fratrædelsesrunde.

Oplaget er dykket med en femtedel siden fusionen, og avisen har været igennem sin anden fratrædelsesrunde.

 

• En dyr fusion og faldende annonceindtægter er årsag til, at NORDJYSKE Stiftstidende i november måtte igennem sin fratrædelsesrunde nummer to i 1999. Den første fandt sted i foråret i god tid inden den nordjyske avisfusion, og ved den lejlighed valgte kun en enkelt redaktionel medarbejder at fratræde. I anden ombæring er 11 fulgt efter. Gejsten, der prægede den første tid efter fusionen, er forsvundet. Blandt andet hos den fratrådte redaktionschef Poul Madsbjerg, der var en af de drivende kræfter i skabelsen af den nye fusionsavis – både hvad angår layout og redaktionel fornyelse.
»Min stilling er blevet udhulet. Da jeg arbejdede under det gamle Aalborg Stiftstidende-regime, havde jeg indflydelse på drift og ansættelser, men den slags opgaver blev jeg ikke involveret i efter fusionen. Den nye ledelse ønskede ikke længere, at jeg deltog i den daglige planlægning, og derfor valgte jeg at søge fratrædelse,« siger Poul Madsbjerg, der blev ansat på Aalborg Stiftstidende for 16 år siden og har været redaktionschef i 11.
»Jeg smækkede ikke med døren, da jeg gik, men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg har været uenig i hovedparten af de dispositioner, som ledelsen har truffet,« siger Poul Madsbjerg og nævner håndteringen af den anden fratrædelsesrunde.
»Det foregik fuldstændig tilfældigt. Dem, der rakte fingeren i vejret, fik fratrædelse, og på den måde måtte avisen sige farvel til fire-fem meget erfarne medarbejdere,« siger Poul Madsbjerg, der mener, at avisen skulle have været mere udfarende, så den ikke mistede værdifulde kræfter.

Uundgåeligt
Ansvarshavende redaktør og administrerende direktør, Per Lyngby, mener ikke, at en fusion kan gennemføres uden reaktioner som Madsbjergs.
»Vi har fået ny ledelsesstruktur, og mange jobfunktioner er blevet ændret. Det skal medarbejderne vænne sig til – det kan ikke være anderledes,« siger Per Lyngby.
Avisens redaktion skal nu igennem en runde med rokeringer for at få dækket pladserne efter de 12 medarbejdere, som har forladt – eller snart forlader deres plads.
NORDJYSKE måtte også igennem en rokerings-runde i september, da avisen fusionerede og gik over til at redigere avisen i syv lokalcentre. Dengang meldte medarbejderne sig frivilligt til at besætte pladserne rundt omkring på centrene. Men spørgsmålet er, om medarbejderne er parate til endnu en flytning.
»Jeg håber, det kan ske ad frivillighedens vej, men det bliver meget svært at få det hele til at falde på plads denne gang,« siger fællestillidsmand Torben Duch Holm, der er bekymret for, hvordan det skal gå avisen uden de 12 fratrådte journalister.
»Hvis man vil udvikle en avis og lave ordentlig journalistik, kræver det resurser. Derfor er det beklageligt, at de 12 er fratrådt,« siger Torben Duch Holm.

Fra 102.000 til 80.000
Netop nu er NORDJYSKE Stiftstidende i økonomisk og oplagsmæssig nedgang. Ved fusionen i september var oplaget 102.000 på hverdage, i december var det nået ned på 89.000, og vedholdende rygter siger, at det når helt ned på 80.000 i januar.
Per Lyngby vil ikke bekræfte rygterne, men han erkender, at der har været en nedgang i januar-kvartal. På trods af de dystre tal, er han optimistisk.
»Vi regner med et svagt stigende oplag frem til år 2003,« siger chefredaktøren, der dog ikke vil nærmere ind på, hvor højt han forventer, oplaget er ved udgangen af 2000.
Samtidig håber han, at avisen vil få overskud i år. I 1999 var underskuddet – igen ifølge rygter – 15 millioner kroner.
Medarbejderne har for nylig fået besked om, at der ikke vil komme yderligere fratrædelses- eller prikkerunder, hvis de optimistiske budgetter holder stik.
»Forudsætningen for at opretholde den nuværende bemanding er naturligvis, at oplags- og annoncebudgettet holder,« siger Per Lyngby.

Farvel til tre chefer
Fratrædelses-runden har også ramt bladets ledelse. Senest er oplagschef Jan Sand, IT-direktør Claus Dindler og økonomidirektør Jørn Dyhrman fratrådt.
Især økonomidirektørens fratrædelse var en overraskelse. Jørn Dyhrman fulgte med over i den nye fusionsavis fra Aalborg Stiftstidende, hvor han har været i 25 år og har nydt stor respekt blandt medarbejderne.
Afskedsreceptioner er blevet hverdag på NORDJYSKE Stiftstidende, og det, synes især de tilbageblevne, er trist. Flere af de fratrådte ser det som deres chance.
Pressefotograf Jesper Dall har længe puslet med tanken om at blive freelance i Aalborg.
»Muligheden for at søge fratrædelse blev en kærkommen mulighed for at tage springet,« siger han.
Poul Madsbjerg fortryder heller ikke.
»Jeg er helt sikker på, at jeg har truffet den rigtige beslutning,« siger den tidligere redaktionschef, der overvejer helt at forlade journalistikken.

0 Kommentarer