Danskere trætte af personfnidder i medierne

I en undersøgelse svarer et stort flertalt at konflikter og personspørgsmål i medierne fylder for meget og flytter fokus fra den politiske substans.

I en undersøgelse svarer et stort flertalt at konflikter og personspørgsmål i medierne fylder for meget og flytter fokus fra den politiske substans.

Slut med mudderkast og snagen i Helle, Lene og Henriettes private forhold. Sådan kan man fortolke dommen i en undersøgelse, som analyseinstituttet Interresearch har lavet om danskerne holdninger til politik i medierne.

1245 personer er blevet spurgt om personspørgsmål generelt fylder for meget i dansk politik, og det har godt 84 procent erklæret sig enige i. De samme mennesker blev spurgt om mediernes jagt på konflikt fjerner fokus fra det politiske indhold, og det erklærer 91,5 procent sig enige i.

Dette fremgår af et notat fra tænketanken CEVEA (Centrum-venstre-akademiet). Her refererer man også en undersøgelse foretaget af Mark Ørsten, leder af journalistuddannelsen på RUC, der opgør antallet af skandalesager i danske medier i de tre seneste årtier. Ørstens opgørelse viser en kraftig stigning – mere end en tre-dobling i 2000-2009 i forhold til de to forrige årtier.

CEVEA kæder videre disse tal sammen med andre dele af undersøgelsen, hvori de adspurgte udtrykker manglende tiltro til politikernes mod til at tage de nødvendige beslutninger, og konkluderer at personfokusering frem for fokus på politisk substans er med til at skygge og spærre for nødvendige reformer.

0 Kommentarer