Danske Specialmedier klar med støtte til internetmedier

Fritstående internetmedier skal have hjælp fra en helt ny støttepulje på 10 mio. kroner. Sådan lyder et af flere forslag til medieforhandlingerne fra Danske Specialmedier, som præsenteres i dag. Direktør Christian Kierkegaard fremhæver Altinget.dk og Avisen.dk.

Fritstående internetmedier skal have hjælp fra en helt ny støttepulje på 10 mio. kroner. Sådan lyder et af flere forslag til medieforhandlingerne fra Danske Specialmedier, som præsenteres i dag. Direktør Christian Kierkegaard fremhæver Altinget.dk og Avisen.dk.

Danske Specialmedier offentliggør senere i dag sit oplæg til de kommende mediepolitiske forhandlinger, som indledes for alvor i det nye år.

Udspillet sætter først og fremmest fokus på den nuværende distributionsstøtte til nyhedsmedier samt bladpuljen, men Danske Specialmedier er samtidig klar med støtte til nye medier og foreslår ganske overraskende, at hele Dagbladsnævnets virksomhed afvikles.

»Nok mere uventet, så forslår vi, at Dagbladsnævnet nedlægges, og at der i stedet etableres en pulje alene til de fritstående internetmedier,« fortæller Christian Kierkegaard til Journalisten.dk.

Konkret ønsker Danske Specialmedier, at der oprettes en støttepulje på i første omgang 10 mio. kroner, der skal gå til udviklings- og etableringsstøtte til fritstående internetmedier.

»Vi ønsker at støtte en gruppe, som er i klemme i de nuværende støttesystemer. Det er vigtige internemedier, som hverken får del i licensmidlerne, momsfritagelsen eller andre af de eksisterende støtteordninger – eksempelvis Altinget.dk, Avisen.dk og Dknyt.dk,« siger Christian Kierkegaard og understreger, at den nye pulje også skal bidrage til etableringen af nye internetmedier, som kan være med til at sikre mangfoldigheden.

»Det er vigtigt, at det ikke kun er de etablerede medier, der får støtte. Og vi er bange for, at de nye netmedier ville drukne her, hvis man bare udvidede Dagbladsnævnets virkemuligheder – sådan som Medieudredningen foreslår. En sådan udvidelse til digitale projekter med dagbladfunktioner ville bare betyde en cementering af den nuværende mediestruktur i stedet for den ønskede nyorientering,« lyder argumentet fra Danske Specialmediers direktør.

Udspillet, der tager udgangspunkt i medieudredningen fra professor Anker Brink Lund og Rambøll Management, har dog som nævnt hovedfokus på distributionsstøtten til nyhedsmedier og bladpuljen.

Samtidig fremhæver Danske Specialmedier, hvordan næsten 100 danske magasiner og fagblade, der allerede i dag bidrager til den originale nyhedsproduktion og samfundsdebatten, ikke kan komme i betragtning til mediestøtten under de nuværende ordninger.

»Medieudredningen nævner selv, at der kan være op til 100 specialmedier, som er med til at fremme den demokratiske samfundsdebat og oplysning. Vi har en klar forventning om, at man lytter til de klare meldinger i rapporten,« siger Kierkegaard.

Brancheforeningen ønsker dog ikke særbehandling for specialmedierne, men alene ændringer, der sikrer, at specialmedierne på lige fod med andre medier får økonomi til at kunne udvikle det danskproducerede indhold.

Danske Specialmedier har i øvrigt valgt ikke at diskutere dagbladenes støtte. Det sker ud fra en betragtning om, at der næppe er politisk opbakning til den store ændring her.

I overskriftsform lyder forslagene fra Danske Specialmedier som følger:

  • At distributionsstøtten for dagbladslignende publikationer (ugeavispuljen) udvides fra 10 til 55 mio. kroner, og at der fremover kan gives støtte til blade, hvor bl.a. mindst halvdelen af det redaktionelle stof er inden for områderne samfund, politik og kultur. Det skal ikke være et krav, at bladet henvender sig til en bred kreds af læsere. Støtten skal kunne gives både til kommercielle udgivere og til foreningsudgivne blade.
  • Distributionsstøtten til dagblade foreslås fortsat uændret – men der skal årligt ske en regulering af den samlede distributionsstøtte til dagblade og ugeaviser i forhold til udviklingen i det støtteberettigede oplag.
  • Distributionsstøtten til blade med indhold af almennyttige eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, miljø og religion (bladpuljen) skal udvides, så den ydes til både kommercielt udgivne blade og foreningsblade. Puljen skal i den forbindelse øges med 10 mio. kroner. Desuden foreslås den særlige støtte til blade med oplag under 3.000 eksemplarer forøget med 2-3 mio. kroner for at kompensere de små blade for meget kraftige portostigninger.
  • Der oprettes en støttepulje på i førte omgang 10 mio. kroenr, der skal gå til udviklings- og etableringsstøtte til fritstående internetmedier.
  • Der skal gennemføres en værditest og en markedstest af de licensfinansierede mediers nettjenester – og DR skal forpligtes til at inddrage fritstående netmedier som underentreprenør til DR's portaler.

0 Kommentarer