Danske Medier: Hårdere straffe skal også gælde for trusler mod journalister

Journalister skal skrives ind i den kommende ændring af straffeloven, der vil medføre hårdere straffe for trusler fremsat i forbindelse med den offentlige debat

Journalister, der udfører deres arbejde for danske medier, skal være omfattet af den ændring i straffeloven, som regeringen har foreslået.

Det er budskabet fra Danske Medier, der har sendt et høringssvar til regeringens lovforslag, som skal skærpe straffen for trusler, der har baggrund i ytringer i den offentlige debat.

”Vi har desværre med stigende intensitet set, at journalister, der arbejder for nyhedsmedier og andre, bliver udsat for trusler. Det er oftest noget, der starter med meget grov tone på sociale medier og ofte omsætter sig til direkte trusler direkte til den enkelte journalist,” siger Mads Brandstrup, direktør for Danske Medier.

”Vi mener, at det er helt afgørende, at journalistisk arbejde bliver medtaget i det her,” tilføjer han.

Skal dække journalister i virke som journalister

Regeringen har fremlagt lovforslaget, efter at Ytringsfrihedskommissionen i foråret 2020 afleverede sin betænkning. I den blev det konkluderet, at ytringsfriheden blandt andet er udfordret af ytringssikkerhed. Det vil sige, at nogle forsøger at forhindre personer i at ytre sig ved at udøve chikane, vold eller terror.

Betænkningen fik allerede sidste år regeringen til at lægge op til, at straffen for trusler fremsat på baggrund af ytringer i den offentlige debat skal hæves.

Strafskærpelsen skal ifølge lovforslaget dække ”alle, der deltager i debatten, herunder politikere, journalister, debattører, offentligt ansatte og andre borgere mv.”

Men den formulering skal være mere klar på, at det handler om journalister, der passer deres arbejde, mener Danske Medier.

”Vi er en smule bekymrede for, at den formulering, der er lagt op til fra regeringens side, kun vil dække, når journalister deltager i debatten som privatpersoner. Når man laver ny lovgivning, er det vigtigt, at vi eksplicit får gjort klart, at journalister i deres virke som journalister er omfattet af det her. Det er ikke kun, når de ytrer sig på sociale medier eller i debatindlæg,” siger Mads Brandstrup.

Regeringen har i lovforslaget lagt op til, at straffen fordobles. Danske Medier har imidlertid ingen holdning til, hvor høj straffen skal være, men har tillid til, at der bliver truffet den rigtige beslutning.

Skal ikke være legitimt og acceptabelt

Ifølge Mads Brandstrup har der den seneste tid været eksempler på, at journalister er blevet forsøgt truet eller chikaneret til at passe deres arbejde.

”Det har alle dage været arbejdsvilkår for journalister, at de ting, man skriver om, også får nogle ret stærke reaktioner fra samfundet. Det er en del af virkeligheden, at man får svar på tiltale. Vi har bare set, at det er gået fra at være kontant kritik til deciderede trusler,” siger han og tilføjer:

”Det må simpelthen ikke knæfinde sig, at det er legitimt og acceptabelt, at man går efter enkelte journalister, der bare passer deres arbejde.”

Det vil være Danske Mediers udgangspunkt, at journalister skal afgrænses til dem, der arbejder for et medie, der er tilmeldt Pressenævnet. Mads Brandstrup ser dog gerne, at andre journalister som dem på for eksempel produktionsselskaber også vil blive omfattet.

”Vi tænker, at vi gennem dialog med Justitsministeriet kan komme med en fornuftig afgrænsning. Der stiller vi os i hvert fald gerne til rådighed også gerne sammen med andre spillere som Producentforeningen,” siger Mads Brandstrup.

0 Kommentarer