Danske medier skriver negativt om islam

Cirka 40 procent af de danske mediers historier omkring islam er negativ, cirka 60 er neutrale, hvorimod tæt på ingen historier giver et direkte positivt billede af muslimske lande eller muslimer.

Cirka 40 procent af de danske mediers historier omkring islam er negativ, cirka 60 er neutrale, hvorimod tæt på ingen historier giver et direkte positivt billede af muslimske lande eller muslimer.

Det konkluderer en ny undersøgelse fra tænketanken World Economic Forum (WEF). Den har undersøgt holdningen til islam og Vesten i over 20 landes medier.  

Ud af de vestlige lande, som undersøgelsen har set på, er Danmark det mest negative land over for islam, dog tæt forfulgt af Tyskland og USA. Af de europæiske lande har Frankrig, England og Spanien færrest negative historier.

Negativiteten er dog generelt set værre, når man ser på muslimske landes dækning af Vesten. Her er den samlede omtale negativ i 38,2 procent af tilfældene i modsætning til den samlede negative omtale i vestlige medier, der ’kun’ ligger på 25 procent.

Iran skiller sig her ud med den største del af både positive og negative historier. 11,7 procent af historierne i medierne er her positive, mens 69,4 procent er negative. Samlet set er Marokko, Malaysia og Saudi Arabien de lande ud af de 20, der ifølge undersøgelsen laver den mest neutrale journalistik.

0 Kommentarer