Danske Medier og RUC-professorer anklager hinanden for at være unfair

Medieforskere kalder Danske Mediers fremstilling af DR’s trussel på nettet for ”unfair” og ”misvisende”. Danske Mediers direktør afviser blankt: Det er forskerne, som ikke er fair, forklarer Ebbe Dal

Spørgsmålet om, hvorvidt DR’s netnyheder underminerer avisernes økonomi, er igen på dagsordenen. I et indlæg på Kommunikationsforum skriver medieforskerne Mark Blach-Ørsten og Kim Schrøder, at brancheforeningen Danske Medier ”systematisk” overspiller DR’s størrelse på onlinenyheder – og samtidig underspiller tv2.dks position.

Hvis DR lukkede for netnyhederne, ville det næppe gavne morgenaviserne – som Danske Medier forventer – men snarere tv2.dk og andre gratis netmedier.

”Det er underligt, at Danske Medier konsekvent retter deres argumentation om konkurrenceforvridning imod DR og aldrig nævner TV 2 som en lige så stor – eller faktisk større – konkurrent,” skriver de to professorer, der kalder Danske Mediers fremstilling ”unfair” og ”misvisende”.

Ebbe Dal: Det er ikke videnskab

Direktør i Danske Medier Ebbe Dal afviser blankt kritikken fra de to medieforskere – og skyder tilbage:

»Jeg vil ikke lave motivforskning. Men det er i hvert fald ikke videnskab. De fremlægger nogle synspunkter, og jeg synes ikke, deres redegørelse er fair,« siger han.

Mark Blach-Ørsten siger, at indlægget er baseret på forskning.
»Vores data kommer fra The Reuters Digital News Survey 2016, der bliver lavet på universitetet i Oxford. Vi betragter det som forskning, og det gør man også i andre lande,« siger han.

Underspiller tv2.dk

Det centrale i Kim Schrøder og Mark Blach-Ørstens kritik er, at Danske Medier i en Rapport om DR og de regionale TV 2-stationer’gør DR’s nyhedsproduktion på nettet til et større problem, end det er. Danske Medier nævner ikke, at tv2.dk er en lige så stor konkurrent. 

»Det er et meget professoralt synspunkt,« siger Ebbe Dal.

»Det er sandt, at TV 2 er stor på nettet, men de to lærde er åbenbart ikke opmærksomme på, at TV 2 er henvist til at leve på markedsvilkår. Det betyder, at deres forretning går op og ned ligesom vores medlemmers. Til sammenligning er DR sikret en stabil indtægt på et højt niveau. Det samme gælder TV 2-regionerne, der også har et stabilt indtægtsgrundlag via medielicensen.«

Som et eksempel på, at DR kommer til at fremstå større på nyheder, end de er, nævner Mark Blach-Ørsten og Kim Schrøder Danske Mediers tal for brugernes tidsforbrug. Her dominerer dr.dk med 17 procent over for tv2.dk’s 12 procent.

En ’ikke-fair’ tabel

Danske Medier nævner dog selv i teksten, at det ikke er en fair måde at måle styrkeforholdet på. En del af DR’s trafik går nemlig til dr.dk/tv, hvor DR’s udsendelser fra tv kan ses on demand.

”Til trods for denne skævhed lader Danske Mediers rapport den ’ikke-fair’ tabel stå, med den besnærende autoritet, som tabeltal nu engang har,” skriver medieforskerne.

Hvorfor viser I en tabel, som også indeholder trafik fra on demand. Det er jo ikke i direkte konkurrence med morgenaviserne?

»Vi gør faktisk det, som medieforskere normalt ville bede om. Vi viser tallene, men har en kommentar, hvor vi imødekommer, at DR har et andet tidsforbrug, fordi nogle af brugerne fx ser et afsnit af 'Matador' on demand

Men ifølge Kim Schrøder og Mark Blach-Ørsten lader I den ’ikke-fair’ tabel stå, ”med den besnærende autoritet, som tabeltal nu engang har”.

»Jeg synes, kritikken er ærgerlig. Vi lægger jo tallene frem og nævner forbeholdet. Det står jo højt og tydeligt i teksten.«

(Kilde: Danske Mediers 'Rapport om DR og de regionale TV 2-stationer')
Mark Blach-Ørsten hæfter sig ved, at Danske Medier nævner forbeholdet i teksten omkring tidsforbrug.

»Men når man ser på konklusionerne, er forbeholdet væk,« forklarer Mark Blach-Ørsten.

DR-luk vil gavne tv2.dk

Et centralt argument fra Danske Medier har længe været, at DR’s nyhedsproduktion underminerer avisernes mulighed for at drive en sund forretning på netnyheder. Men ifølge de to professorer vil en lukning af DR-nyheder på nettet snarere gavne TV 2 og andre gratis nyhedsmedier – ikke morgenaviserne.

»Det er ikke vores opfattelse,« siger Ebbe Dal.

»Hvis DR ikke lavede nyheder på nettet, ville der være færre tilbud og dermed mere til fordeling mellem dem, der er tilbage. DR’s tilbud er et tilbud, som er overflødigt, fordi det er skabt på et grundlag af, at platformen – internettet – findes. Der er tale om en ubegrundet migration ind på avisernes banehalvdel,« mener Ebbe Dal.

Journalisten har per mail efterfølgende spurgt:

Men hvis man skal følge den logik, ville der være endnu mere til fordeling mellem de private medier, hvis statsejede tv2.dk også lukkede for nyheder?

”Det er der vist kun ét fornuftigt svar på!” svarer Ebbe Dal.

Er det et ja?

”Jeg kan se, mit svar er præcist,” skriver Ebbe Dal.

Danskerne foretrækker tv2.dk

Kim Schrøder har blandt andet været involveret i den danske del af The Reuters Digital News Survey 2016, en international spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål og analyser fra 26 lande.

”Her er dataindsamlingsmetoden ikke opbygget, så den favoriserer nogen medier, eller det modsatte,” skriver professorerne.

I The Reuters Digital News Survey 2016 fremgår det blandt andet, at flest danskere opfatter tv2.dk som deres vigtigste nyhedsmedie på nettet.

Ifølge Mark Blach Ørsten og Kim Schrøder indskriver Danske Mediers analyse sig i en international tendens, hvor store medieaktører bruger krisen til at forsvare eller udvide deres magtpositioner.

”Det gør de blandt andet ved at lave deres egne undersøgelser, hvis resultater præsenteres som ”fakta” om mediesituationen.”

Danske Medier tror på sund fornuft

Ebbe Dal, når de to professorer bruger ordet ”fakta” i gåseøjne om jeres undersøgelse og vendingen ”misvisende”, hvad er det så, de ikke har forstået?

»De tror mere på den internationale undersøgelse (The Reuters Digital News Survey, red.) end på sund fornuft, som er det, vi har vist frem,« siger Ebbe Dal.

Ifølge Mark Blach-Ørsten viser The Reuters Digital News Survey, at medieforbrugernes villighed til at betale for nyheder er højere i de nordiske lande, hvor public service står stærkt, end i lande som USA.

»Det viser, at der ikke er en sammenhæng mellem public service og villigheden til at betale. Der er ikke videnskabeligt belæg for at sige, at aviserne ville få flere betalende abonnenter på nettet, hvis DR ikke var der,« siger han.

1 Kommentar

Peter Andreas Jørgensen
28. OKTOBER 2016
Danske Mediers rapport er
Danske Mediers rapport er gennemsyret af argumentatorisk uhæderlighed. Det er formandens reaktion på kritikken også.

TV2 fungerer f.eks. på ingen måde på markedsvilkår. Ingen andre private medievirksomheder kan læne sig tilbage i trygheden om automatisk underskudsgaranti i dårlige år.
data_usage
chevron_left
chevron_right