Danske Medier jubler over droppet reklameafgift

Danske Medier roser regeringen for at droppe den omdiskuterede reklameafgift. Afgiften ville modarbejde formålet med mediestøtteordningen, mener journalistisk direktør

Regeringen valgte i sidste uge at droppe den omdiskuterede reklameafgift og i stedet hæve afgiften på cigaretter og tobak. Den beslutning hilses velkommen i Danske Medier, hvor man længe har kæmpet mod reklameafgiften med det argument, at afgiften modarbejder hele idéen med mediestøtteordningen.

En indførelse af afgiften på reklamer ville nemlig betyde, at det ikke længe ville være lukrativt for ugeaviser at hæve mængden af det redaktionelle indhold i avisen for at opnå produktionsstøtte, som er en del af mediestøtten.

Journalistisk direktør for Danske Medier Christian Kierkegaard er derfor meget positiv over for, at regeringen nu har valgt at droppe afgiften. Det tyder på, at man har lyttet til modstandernes argumenter, vurderer han.

»Vi synes, det er meget positivt, at man tilsyneladende har været lydhør over for de argumenter der har været mod at indføre reklameafgiften. Alle afgifter på reklamer er for os at se en begrænsning på den kommercielle ytringsfrihed,« siger Christian Kierkegaard.

Fjerner motivationen for ugeaviserne

Som ugeavis kan man ifølge mediestøtteloven komme i betragtning til produktionsstøtte, hvis man har mere end 50 procent redaktionelt indhold i avisen. Samtidig er ugeaviser efter loven om reklameafgift undtaget fra at betale afgiften, hvis de har mere end 25 procent redaktionelt indhold.

Men regeringens forslag lagde op til, at loven om reklameafgift skulle ændres, så et medie ikke kunne modtage mediestøtte og være fritaget for reklameafgift på samme tid. Det forslag modarbejder hele idéen med mediestøtteordningen, argumenterer Christian Kierkegaard.

»Idéen med mediestøtteordningen er at styrke det lokale indhold. Flere ugeaviser har udvist interesse for at øge det redaktionelle indhold i avisen for at komme i betragtning til mediestøtten. Men hvis man skulle betale reklameafgift, ville man rundt regnet skulle betale det, man fik i produktionsstøtte, i reklameafgift. Så er der ikke meget motivation tilbage for aviserne,« siger Christian Kierkegaard.

Gå ud over de lokaldemokratiske forpligtelser

Afgiften ville dog ikke ramme mere end én enkelt ugeavis og fire-fem dagblade, forklarer direktøren. Men han er sikker på, at den med tiden ville ramme endnu flere.

»Mediestøtteordningen er forholdsvis ny i sin nuværende form. Der har været en vis interesse for at øge det redaktionelle indhold, men hvis reklameafgiften var indført, ville den interesse nok forsvinde,« siger Christian Kierkegaard.

Men hvad ville det i værste tilfælde betyde for aviserne at skulle betale den her afgift?

»Det ville ikke fjerne eksistensgrundlaget for aviserne. Men det vil ramme avisernes mulighed for at leve op til de lokaldemokratiske forpligtelser. Nogle dagblade vælger for eksempel i forbindelse med valg at husstandsomdele eksemplarer af deres aviser gratis. Det vil man ikke kunne gøre, hvis reklameafgiften blev indført,« svarer han.

0 Kommentarer