Danske Medier: Hvorfor skal sociale medier slippe billigere for injurier?

Branchesammenslutningen Danske Medier kritiserer, at massemedier skal kunne straffes hårdere for injurier sammenlignet med injurier fremsat på sociale medier. ”Jeg er sikker på, at den borger, der bliver krænket på de sociale medier, også oplever at blive hårdt ramt,” siger Danske Mediers direktør

Journalisten skrev i går, at et bredt flertal i Folketinget vil straffe aviser, tv-stationer og andre massemedier dobbelt så hårdt for injurier sammenlignet med injurier fremsat på for eksempel Facebook.

En af de politikere, der støtter forslaget – Venstres Jan E. Jørgensen – forklarede, at det er, fordi medierne skal fratages det økonomiske incitament til at spekulere i at bryde loven.

”Privatpersoner, der skriver noget ærekrænkende, gør det ikke ud fra en forventning om økonomisk vinding. Det incitament har medierne. Man tjener jo penge på at lave avis,” sagde Jan E. Jørgensen.

Derfor skal straffen for ærekrænkelser fordobles med op til to års fængsel for massemedier, mens der for alle andre højst er et års fængsel.

Samtidig femdobles bødestraffen for chefredaktører, mens straffen for privatpersoner tredobles.

Stor undren

Nu melder Danske Mediers administrerende direktør, Morten Langager, sig som kritiker af forskelsbehandlingen i lovforslaget.

”Det er med stor undren, at Danske Medier ser, at et flertal i Folketinget ikke er parat til at skærpe straffene for ærekrænkelser på sociale medier på samme måde, som det foreslås i forhold til de redigerede medier, når det er på de sociale medier, problemet ligger,” siger Morten Langager i en pressemeddelelse.

Socialdemokratiets retspolitiske ordfører, Trine Bramsen, begrundede i går skærpelsen med, at offentligheden bør forvente højere troværdighed af medierne end af almindelige mennesker.

”Det taler til journalisters og redaktørers ære, at der er en højere forventning om, at det, de skriver, er i orden, end hvis det er en privat person, der publicerer på sociale medier,” sagde Trine Bramsen.

Politikere i vildrede

Formanden for Politi- og Retsreporternes Forening, Sune Fischer, opfodrede i går politikerne til at kigge mere på injurier på sociale medier end i massemedierne.

”Der, hvor der virkelig er en fare for overtrædelser, er på sociale medier. Men det er åbenbart nemmere at slå på medierne end på de sociale medier. Jeg tror, det er, fordi politikerne ikke aner, hvad de skal stille op med problemerne på sociale medier,” siger Sune Fischer.

Danske Medier har hidtil bakket op om skærpede straffe i forhold til de redaktionelle medier. Dansk Journalistforbund har argumenteret imod skærpelsen.

Men nu har Danske Medier henvendt sig til Folketingets retsudvalg med en opfordring til, at injurier på sociale medier skal straffes lige så hårdt som i massemedierne.

”Vi er selvfølgelig glade for, at politikerne opfatter de redigerede medier som værende mere troværdige end de sociale medier, men jeg er sikker på, at den borger, der bliver krænket på de sociale medier, også oplever at blive hårdt ramt – og han eller hun vil have svært ved at forstå, at det er ”billigere” for et socialt medie at viderebringe krænkelser, end det er for et massemedie,” udtaler Morten Langager.

Det vejledende organ Straffelovrådet anbefalede sidste år, at der ikke skulle indføres strengere straffe. Straffelovrådet fandt, at de fastsatte straffe stod i passende forhold til den begåede forbrydelse.

3 Kommentarer

Thomas
29. NOVEMBER 2018
Så Facebook skal straffes,
Så Facebook skal straffes, hvis jeg skriver injurier på Facebook, fordi redaktøren skal straffes, hvis han optager og aktivt godkender en injurierende artikel skrevet af en af sine medarbejdere? Det er da to vidt forskellige situationer.
Christian Vangsø Bentsen
28. NOVEMBER 2018
Sune, din holdning er, udover
Sune, din holdning er, udover i sig selv at være noget nær direkte halvretarderet, decideret virkelighedsfjern.

"Sociale medier" er, sprogligt såvel som visuelt, og stort set alle andre relevante ord der indgår i menneskets vokabularium, at betragte som "offentlige oplagstavler".

I gamle dage, før Nemlig.com, fungerede det sådan at der i købmandsbutikker hang en opslagstavle hvor man kunne sælge, efterlyse eller tilbyde diverse ydelser. Opslagstavlen var bare en måde for folk at kommunikere på. Og opslagstavlen havde hverken redaktør eller vilje. Den var der bare. Til gavn og savn.

Din ide om at "sociale medier" skal være strafbare i relation til hvad folk måtte skrive, linke til eller lignende er omtrent så politisk, og hermed folkeligt, stupid at det i sig selv er uklart hvor dybt du egentlig vil grave den grav du er påbegyndt gravning af.

Alene det forhold at du, de facto, sammenligner offentlige opslagstavler med publicistiske medier er vel tilstrækkelig grund til at formode at du, såvel som dine kollegaer, vitterligt er bindegale.

Who knows? Måske er i bare nogle fjolser der skriver lidt tam-tam for at få jordbærmarmelade på brødet og som ingen længere har tillid til?

I håbet om din mission mislykkes

C :-)


Sune Fischer
28. NOVEMBER 2018
Jeg vil lige uddybe min
Jeg vil lige uddybe min holdning.
Det handler ikke om at straffe krænkeren hårdere. Her handler det om at det er de sociale medier, der skal pålægges et ansvar for at lægge platform til injurier med mere.