Danske Kommuner nedlægger stillinger på redaktionen og skærer på print

Danske Kommuner nedlægger fire stillinger. Tillidsmand er i tvivl om, hvorvidt mediet kan holde den visuelle kvalitet, når begge grafikere opsiges

Mediet Danske Kommuner, som udgives af Kommunernes Landsforening (KL), skal spare.

Fire stillinger nedlægges på redaktionen, som fremover vil bestå af fem redaktionelle medarbejdere. Opsigelserne er varslet.

Samtidig skæres mindst hvert andet af de 22 magasiner, som udkommer om året.

”Vi ligner de fleste andre medier på den måde, at vi gennem flere år har set et fald i både annoncesalg og abonnementsindtægter. Danske Kommuner er et stærkt brand, men hvis vi ikke gør noget, så ender vi med, at brandet smuldrer,” siger Ida Thuesen Nielsen, kommunikationschef i KL.

Hun forklarer, at KL – ligesom mange andre medier – vil satse digitalt og skrue ned på print. Hidtil har print været det primære produkt, imens digitalt skulle understøtte magasinet. Det skal være omvendt nu.

”Vi vurderer, at der stadig er basis for print, men det vil spille en mindre rolle, og derfor tilretter vi organisationen. Der er blandt andet ikke brug for de samme grafiske kompetencer,” siger Ida Thuesen Nielsen.

Vil opsige grafikere

Begge mediets grafikere er varslet opsagt. Fremover skal magasinet layoutes ude i byen.

Tillidsrepræsentant Jon Kirketerp Jørgensen ærgrer sig over, at kolleger skal fyres. Han er ikke sikker på, om Danske Kommuner kan holde samme visuelle niveau, når begge grafikere forlader huset.

”Nu er jeg ikke selv grafiker, men jeg kan godt være i tvivl om, om vi kan lave samme høje kvalitet i fremtiden, når man nedlægger vores grafiske afdeling,” siger Jon Kirketerp Jørgensen.

Mere slagkraftigt medie

Kommunernes Landsforening er stadig i gang med at finde ud af, hvad omlægningen præcis skal betyde. Blandt andet har man ikke besluttet, hvor mange magasiner der skal skæres væk. Men det er ”i hvert fald en halvering”, siger Ida Thuesen Nielsen.

I skærer mindst hvert andet magasin og nedlægger fire stillinger. Kan det undgå at gå ud over gennemslagskraften?

”Jeg håber faktisk, at vi ved at satse digitalt kan blive et mere slagkraftigt medie. At vi kan tiltrække flere mennesker og mere engagement ved at satse digitalt og tilpasse os målgruppens medievaner,” siger hun.

0 Kommentarer