Danske Kommuner i nye klæder

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner udkommer næste gang i en udliciteret version. Medarbejderne i Favrskov Kommune har skrevet og delvist redigeret bladet.

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner udkommer næste gang i en udliciteret version. Medarbejderne i Favrskov Kommune har skrevet og delvist redigeret bladet.
For andet år i træk har redaktionen bag Nyhedsmagasinet Danske Kommuner overladt spalterne til læserne. Sidste år var det Roskilde Kommune, der fik lov til at bestemme, hvad der skulle stå i bladet. I år er bladet udlånt til Favrskov Kommune.

»Det er blevet rigtig, rigtig godt, men det er ikke meget anderledes, end vi selv ville have gjort det. Det er selvfølgelig også, fordi selve processen er styret af to professionelle kommunikationsfolk fra Favrskov Kommune,« siger ansvarshavende chefredaktør for Danske Kommuner Tom Ekeroth om det kommende nummer, der udkommer den 21. august.

Målet med at udlicitere en udgave af nyhedsmagasinet Danske Kommuner er dels at se, hvad der sker, hvis man overlader bladet til læserne og kilderne, dels at se, om der er historier, som redaktionen ellers ikke ville have fået.

Tom Ekeroth er især glad for et dobbeltinterview i det nye nummer mellem borgmesteren fra Favrskov Kommune, Anders G. Christensen (V), og formanden for Region Midtjylland og Danske Regioner, Bent Hansen (S).

»Det er et godt interview mellem to af topfolkene i den kommunale og regionale verden. Vi ville nok lige have tænkt over, om vi nu skulle gøre det her, mens de i Favrskov Kommune bare er hoppet ud i det, og det er lykkedes vældig godt,« siger Tom Ekeroth.

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner udgives af KL i et oplag på omkring 6.000 eksemplarer. Læsertallet er omkring 10 gange så højt. Abonnenterne er typisk medlemmer af kommunalbestyrelser, kommunale chefer og landspolitikere og ansatte i ministerier og styrelser.

0 Kommentarer