Danske Kommuner afviser påstande i Journalisten

USANDT. Danske Kommuner må på det skarpeste afvise, at kommuner i politisk krise kan købe sig til dækning i vores blad, som det påstås i en artikel i Journalisten nummer 15.

USANDT. Danske Kommuner må på det skarpeste afvise, at kommuner i politisk krise kan købe sig til dækning i vores blad, som det påstås i en artikel i Journalisten nummer 15.

Artiklen er skrevet af journalist Emil Ditzel. Han var indtil for få måneder siden ansat hos Danske Kommuners konkurrent Kommunen. Vi vil ikke vurdere, om han er habil eller inhabil, og om hans valg af vinkel og kilder er sket ud fra objektive kriterier. Det må Journalistens chefredaktør og læserne afgøre.

Men hvordan Journalisten kan bygge en artikel på en mail mellem Randers-borgmesteren og en juridisk rådgiver og få det kogt sammen til, at kommuner i politiske kriser kan købe sig til dækning i Danske Kommuner, er uforståeligt ud fra ét afgørende argument: Der har aldrig været trykt nogen artikel i Danske Kommuner om sagens kerne: Forholdene i Randers Kommune.

Præmissen holder altså ikke.
At der findes en mail, som Danske Kommuner hverken har lod eller del i, kan nødvendigvis ikke tages som udtryk for den dybere sandhed.

Tilsyneladende mener Emil Ditzel at kunne skimte en rygende pistol. Problemet er bare, at der ikke er noget lig.
Af samme grund tager Danske Kommuner også skarpt afstand fra forskningschef Oluf Jørgensens påstande i artiklen. De er udokumenterede og uden hold i virkeligheden.

Oluf Jørgensen har naturligvis sin ytringsfrihed, men det kan ikke være med faglig vægt, at han for eksempel kalder en af bladets journalister stråmand. Skal hans udsagn tages for pålydende, havde den pågældende i dette tilfælde ikke held med sit forehavende. Der blev ikke trykt noget i Danske Kommuner.
Forskningschefens udtalelser må derfor betegnes som useriøse og usaglige.

Journalisterne på Danske Kommuner er alle troværdige og har en høj faglig integritet.
Bladet Journalisten bør endvidere kigge nærmere på sine rutiner. I denne sag handlede man nemlig ikke ud fra god presseskik. De krænkende oplysninger fra forskningschefen burde ifølge de presseetiske regler have været forelagt Danske Kommuner. Det blev de ikke.

– Tom Ekeroth, redaktør, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

SVAR. Journalisten følger de presseetiske regler. Danske Kommuner er således blevet forelagt alle oplysninger og kritikpunkter i sagen:

– At mailen giver det klare indtryk, at KL har redigeringsret over indholdet i Danske Kommuner.
– At det i så fald ikke kan passe, når Danske Kommuner skriver, at KL's politik kun kommer til udtryk, hvis det fremgår direkte.
– At det ikke er første gang, at en kommune har betalt et større beløb til KL's juridiske kontor for at undersøge en konflikt på rådhuset, og at den selv samme konflikt kort efter er blevet genstand for en redaktionel behandling på Danske Kommuner.

Journalistens kilder i artiklen er valgt ud fra almindelige journalistiske kriterier. Kilderne kommer alle med deres vurderinger af den proces, der har været omkring udarbejdelsen af en artikel. Det fremgår tydeligt, at artiklen ikke trykkes. Ligesom det fremhæves i Journalisten, at journalist Emil Ellesøe Ditzel har været ansat på Avisen Kommunen indtil april 2011.

Med venlig hilsen
redaktør Øjvind Hesselager og journalist Emil Ellesøe Ditzel

0 Kommentarer