Danske journalister stoler mindst på medierne

Danske journalister stoler mindre på medierne end både norske og svenske kolleger, viser stor skandinavisk undersøgelse. Samtidig har hver fjerde danske mediebruger lille eller ingen tiltro til medierne. I Sverige er det knap hver anden mediebruger. Se tallene her.

Danske journalister stoler mindre på medierne end både norske og svenske kolleger, viser stor skandinavisk undersøgelse. Samtidig har hver fjerde danske mediebruger lille eller ingen tiltro til medierne. I Sverige er det knap hver anden mediebruger. Se tallene her.

Hvor stor tillid har du til de danske medier? En ny stor undersøgelse, der både dækker Danmark, Sverige og Norge, har kortlagt både journalisters og mediebrugeres syn på medierne.

Undersøgelsen er lavet af Respons Analyse i samarbejde med journalistforbundene i de tre lande. Cirka 600 journalister og 800 mediebrugere er blevet spurgt i hvert land. Resultaterne skal præsenteres på Nordiske Mediedager 10. maj, men tallene ligger allerede på konferencens hjemmeside.

En af konklusionerne er, at journalister har langt større tiltro til medierne, end modtagerne har.

24 procent af de danske journalister har "stor tiltro" til medierne, imens kun 8 procent af modtagerne har svaret lige så positivt. Alligevel er forskellen på journalister og modtagere i de danske resultater mindre end både hos svenskere og nordmænd.

I Sverige er forskellen klart størst. Her har kun 2 procent af de adspurgte modtagere i undersøgelsen svaret, at de har "stor tiltro" til medierne, imens hele 42 procent af de adspurgte journalister har "stor tiltro".

Til gengæld har relativt mange modtagere "nogen tiltro" til medierne. Her scorer Danmark højest blandt brugerne. 66 procent har "nogen tiltro" til de danske medier.

Knap hver fjerde af de danske mediebrugere har "mindre eller ingen tiltro" til medierne. Tallet for danske journalister er kun 7 procent. Tallene ligner meget de norske, hvor det dog er lidt færre, der har "mindre eller ingen tiltro".

Til gengæld er tilliden til medierne igen i Sverige markant ringere. Her svarede hele 44 procent af brugerne, at de har "mindre eller ingen tiltro" til medierne.

De adspurgte i alle tre lande er enige om, at de trykte medier er mest troværdige. På andenpladsen kommer tv og radio, imens netmedierne scorer klart lavest. I Danmark har kun 4 procent mest tiltro til netmedierne – og i Sverige er tallet 1 procent.

Danmark er samtidig suverænt det land, hvor de trykte medier står stærkest på troværdigheden. Her har 68 procent størst tiltro til de trykte medier, mod cirka 50 procent i de to andre lande.

Samtidig er tilliden til danske æterbårne medier, tv og radio, markant lavere end i de to broderlande. I Danmark har 14 procent af de adspurgte størst tiltro til tv og radio, imens tallet er 40 og 37 procent for henholdsvis Sverige og Norge.

2 Kommentarer

Marianne Hern
3. NOVEMBER 2012
Re: Danske journalister stoler mindst på medierne
"Danmark er samtidig suverænt det land, hvor de trykte medier står stærkest på troværdigheden. Her har 68 procent størst tiltro til de trykte medier, mod cirka 50 procent i de to andre lande." - Ja hos de adspurgte Journalister! Hos mediebrugerne er ætermedierne klart stærkest med 46% mod 29% til printmedierne. Og derudover er det TV2 og ikke DR1, der vinder, når det kommer til at opfylde brugernes behov. Så meget for public service - det ville da have været værd at tage med i artiklen....
Elsebeth Nilsson
30. MARTS 2012
@Re: Danske journalister stoler mindst på medierne
Jeg vil meget - meget - nødigt undvære DRs radios P1 og nok især Poul Friis' evne til at imødekomme enhver lytter uden at være nedladende..