Danske aviser bedst rustet til global afmatning

Sammen med aviser i Japan er de danske dagblade mest uafhængige af indtægter fra annoncører og dermed bedst rustet til dårlige økonomiske tider

Sammen med aviser i Japan er de danske dagblade mest uafhængige af indtægter fra annoncører og dermed bedst rustet til dårlige økonomiske tider

Danske aviser ligger helt i top, når det gælder uafhængighed af annonceindtægter. I Danmark kommer under 40 procent af mediernes indtægter fra annoncer, og dermed er danske dagblade ifølge The Economist bedst rustet til at klare finanskrisen og den globale afmatning. Det viser en opgørelse lavet af OECD, hvor Danmark indtager 2. pladsen efter japanske aviser. Danmark er sammen med Japan, Holland og Italien, de eneste lande, hvor læserne stod for mere end halvdelen af avisernes indtægter i 2008.

Mest afhængig af annonceindtægter er de amerikanske aviser, som får mere 87 procent af omsætningen fra annoncer. Det gør amerikanske aviser mere sårbare for udsving på annoncemarkedet. Fra 2007 til 2009 faldt de amerikanske avisers oplag med 30 procent, mens de danske faldt med 6 procent.

Selv om OECD tegner et positivt billede af de fremtidige indtjeningsmuligheder for online-annoncer, udgjorde annoncer på nettet i gennemsnit fortsat kun 4 procent af avisernes indtjening i 2009.

0 Kommentarer