Dansk Sprognævn igangsætter overflødig undersøgelse

DEBAT. Dansk Sprognævn har besluttet at undersøge om der er behov for at ændre kommareglerne. Det er en hovedløs beslutning fordi konklusionerne er givet på forhånd

Sprognævnets nuværende formand, Jørn Lund, har som bekendt aldrig selv fulgt nævnets anbefaling med hensyn til valgfrit startkomma. Det er derfor oplagt at antage at formålet med undersøgelsen er at legitimere en afskaffelse af det valgfrie startkomma.

Nævnet vil beslutte at fastholde startkommaet, og de vil sandsynligvis erstatte valgfriheden med et letbenet alternativ som ingen kan finde ud af. Efter en forhåbentlig meget langvarig undersøgelse får vi at se om ikke visse konservative kræfter i nævnet "sejrer" i kommakrigen. Jeg håber jeg tager fejl.

Den aktuelle kommadebat blev indledt i Weekendavisen. Sprognævnets formand lod en kommabombe springe med en udtalelse om at det er noget rod med de kommaer, og at noget må gøres. Disse udtalelser resulterede i en livlig debat. Denne debat har nævnets bestyrelse udnyttet til at konstatere at de hellere må hjælpe med at kvalificere debatten og se på kommareglerne. Hvordan de vil kvalificere debatten med den beslutning, forstår jeg ikke, men det er alligevel smart konkluderet! Formålet med kommabomben har hele tiden været at bane vejen for en ændring af kommareglerne.

Nævnet vil konkludere at eftersom et klart flertal underviser i og følger de gamle kommaregler, er det valgfrie startkomma ikke slået an. Jeg synes en kvalificeret konklusion vil være den modsatte: Eftersom der er så mange kommafejl (specielt de glemte startkommaer), er det gamle komma fra 1918 heller ikke slået an. De fleste mennesker har ganske vist taget det til sig men kan ikke finde ud af det – selv om de tror de kan.

Språkrådet, den norske pendant til Sprognævnet, skriver klogt på sprakradet.no: "Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive."

Dette er netop formålet med at fravælge startkommaet og i øvrigt følge de gældende kommaregler.

Jane Hansen, cand.mag., direktør, Danske Sprogseminarer A/S

SVAR:

Jane Hansens debatindlæg bygger på en række fejlagtige præmisser. Det var ikke interviewet med Jørn Lund i Weekendavisen der satte gang i den fornyede debat, men politiske tilkendegivelser fra Venstre allerede i november som lagde op til en national sprogstrategi og betonede behovet for at hæve kommaniveauet i landet. Fra Socialdemokraternes side var der tilslutning.

Nævnet har i sin netop indgåede rammeaftale med Kulturministeriet påpeget behovet for en analyse af hvor problemerne ligger, og bl.a. planlagt undersøgelser af hvordan der undervises i stavning og skriftlig sprogfærdighed i uddannelsessektoren fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Det skal sikre at eventuelle ændringer foretages ud fra viden om hvordan det eksisterende regelsæt faktisk fungerer, og hvordan det bliver formidlet, og ikke ud fra enkelte sprogbrugeres personlige præferencer. Nævnet har i rammeaftalen ligeledes aftalt at styrke formidlingen af det eksisterende regelsæt til uddannelsessektoren og til offentlige institutioner. Bl.a. har nævnet i samarbejde med forlaget Dafolo netop udgivet bogen ’Korrekt stavning. Underviserens håndbog i dansk retskrivning’ af Ida Elisabeth Mørch. Her er de vigtigste kommaregler forklaret på to sider.

Selv om Sprognævnet i retskrivningsreglerne anbefaler ikke at sætte startkomma, er det svært at ignorere at det kun er slået an i snævre kredse. Det er derfor ganske logisk først at undersøge hvad årsagen er, og derefter at overveje om der er behov for ændringer i den ene eller anden retning. Det må stå helt for Jane Hansens egen regning at nævnet skulle ønske at give monopol til det traditionelle kommasystem som de fleste bekender sig til, men kun få behersker.

Nævnet skal arbejde på videnskabeligt grundlag og ønsker derfor at lægge undersøgelser af den herskende praksis til grund for sine anbefalinger. Overflødigt? Nej, nødvendigt.

Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør, Dansk Sprognævn

 

0 Kommentarer