Dansk model i europæisk udfordring

FAGLIGT TALT: I Danmark klarer vi helst aftalerne selv, men den øgede lovgivning fra EU udfordrer Den Danske Model. Det er for eksempel EU og ikke arbejdsmarkedets parter, der har stået for de seneste forbedringer for deltidsansatte og tidsbegrænsede ansatte.

I modsætning til Danmark har langt de fleste EU-lande stærke traditioner for mere lovgivning på arbejdsmarkedet, og det skinner igennem, når EU sætter sig i spidsen. DJ skal derfor sammen med vores samarbejdspartnere være meget mere aktive, når direktiverne er på vej gennem EU-systemet – eller meget bedre, når vi kan se de første spirer til nye direktiver, for så kan vi påvirke dem. På den måde får vi også indflydelse på en senere lovgivning i Danmark.

Det gælder for eksempel freelanceområdet, som den nuværende franske EU-kommissær har fået øje på og sat undersøgelser i gang omkring. Her kan vores europæiske journalistføderation, EFJ, påvirke arbejdet. Det er en af grundene til, at det giver mening at være en aktiv del af et europæisk samarbejde, hvor vi i DJ kan være med til at sætte dagsorden.

Et andet eksempel er direktivet om, hvordan kollektive forvaltningsselskaber som Copydan skal opføre sig. Problemer andre steder i Europa har ført til, at de europæiske politikere ønskede en så omfattende stramning af reglerne med så meget bureaukrati, at det reelt ville føre til en ødelæggelse af en velordnet organisation som Copydan, som DJ’s medlemmer har stor glæde af.

Det var tydeligt, at lovgiverne i Bruxelles ikke havde forstået den danske model, og kun et helt uforligneligt samarbejde mellem danske rettighedshavere og politikere har forhindret det nye direktiv i at trække tæppet væk under den nordiske måde at forvalte ophavsretten på. Det lykkedes at få ændret afgørende i teksten til direktivet. Det nytter at arbejde i tætte alliancer.

DJ har brug for mange samarbejdspartnere. På beskæftigelsesområdet har vores delvise medlemskab af AC værdi, fordi vi på den måde dels kan få indflydelse på, dels kan nyde fordel af hovedorganisationernes lobbyarbejde. Specifikt på freelanceområdet har vi selv så meget at byde på, at vi også gennem EFJ kan gøre en forskel ved at gå forrest.

Mediepolitisk har vi i særdeleshed gavn af EFJ. For et lille år siden udkom en særlig rapport om pressefrihed og pluralisme i Europa, og med de meget tætte kontakter, vores europæiske organisation har med både kommissionen og parlamentet, står vi godt rustet til at få indflydelse.

Pressefrihed i Europa er ikke kun et anliggende for EU, men i lige så høj grad for Europarådet, fordi hele Europa er med her. En kombination af politisk pres fra EU, forpligtende aftaler i Europarådet og et massivt fokus fra EFJ og andre medieorganisationer skal sikre fremskridt for frie medier. Der er også brug for alle kræfter, når vi for eksempel sætter pres på Tyrkiet for at få frigivet de omkring 70 journalister, der sidder fængslet i landet. Internationalt arbejde handler både om solidaritet og en sikkerhed for, at vi kan blive ved med at gøre en forskel for vores egne medlemmer.

0 Kommentarer