Dansk mediestøtte skal ændres radikalt

Dansk mediestøtte er et kludetæppe af hovsa-løsninger, som favoriserer de forkerte. Det mener dansk medieforsker, som vil ændre hele systemet. En ny masterplan er på vej. Det kan betyde helt nye regler for dagbladsstøtte og licens.

Dansk mediestøtte er et kludetæppe af hovsa-løsninger, som favoriserer de forkerte. Det mener dansk medieforsker, som vil ændre hele systemet. En ny masterplan er på vej. Det kan betyde helt nye regler for dagbladsstøtte og licens.

»Jeg er blevet forbavset over, hvor stort et behov der er for at tænke tingene sammen. Der er i meget høj grad blevet brugt hovsa-løsninger lige siden 1740erne.«

Så klar i mælet er en af Danmarks førende forskere i mediestøtte, ekstern lektor i medievidenskab på Århus Universitet Preben Sepstrup. I samarbejde med professor ved Handelshøjskolen i København, Anker Brink Lund, er han i gang med en stor rapport om den danske mediestøtte. Den første delrapport kommer til efteråret, og den endelige rapport kommer i 2009. Til sammen skal de ligge til grund for en ændring af den danske mediestøtte, og Preben Sepstrup er overbevist om, at der er behov for helt grundlæggende nytænkning.

»Systemet bag den danske mediestøtte er alt for kompliceret. Det er ikke tænkt som en helhed. Når der har været et problem, har man fundet en løsning på det ad hoc, stort set helt tilbage fra det 18. århundrede. Det giver særordninger og alt for meget bureaukrati,« siger Preben Sepstrup.

Det bureaukratiske kludetæppe er fra gang til gang blevet tilpasset med justeringer og tilføjelser.
Eksempelvis kom Weekendavisen i 2005 i klemme med en reform af portostøtten. Her ændrede man ugebladspuljen. Men ifølge Preben Sepstrup har den tradition for lappeløsninger direkte negative konsekvenser for modtagerne.

»Det går ud over medierne, fordi der mangler arbejdsro og en sikker viden om, hvad man får til næste år. Hvis man for eksempel er et fagblad, så kan man ikke vide, om man overhovedet får noget distributionsstøtte til næste år eller hvornår, den bliver udbetalt. Så er det altså svært at lægge et budget,« siger Preben Sepstrup.
»Mediestøtten skal først og fremmest komme medierne til gavn. Det er så vigtigt, at det her hænger sammen, for medierne spiller en stor rolle i den måde, samfundet hænger sammen på.«

Selvom Preben Sepstrup undersøger mediestøtten og branchens økonomiske situation, kalder andre prominente røster på nye visioner og overblik i hele den danske mediebranche. Senest plæderer Dansk Journalistforbunds formand Mogens Blicher Bjerregaard i Politiken i dag for at få nedsat en mediekommission. Før ham har både folketingsmedlem og løsgænger Pia Christmas-Møller og tidligere generaldirektør ved Danmarks Radio Christian Nissen uafhængigt af hinanden luftet ideen om netop en ny kommission. Tidligere mediekommissioner i Danmark har blandt andet i firserne ført til oprettelsen af TV2 og i halvfemserne et brud med DRs radiomonopol.

De seneste års bølger i mediestrømmen, blandt andet med nye gratisaviser, har også overhalet den snørklede mediestøtte, mener Preben Sepstrup. Blandt andet anser han princippet om, at distributionsformen er et kriterium for støtte, for en utidssvarende løsning:
»Det er fuldstændig absurd, at det er afgørende for, om man får del i den offentlige støtte, om det er en mand i rød uniform eller en fyr på Strøget, der deler avisen ud. Vi må inddrage andre og mere fornuftige kriterier,« siger han og foreslår blandt andet udgivelseshyppighed, mængden af journalistisk selvstændigt stof eller andelen af salg til faste abonnenter.

For Preben Sepstrup skal alle dele af mediestøtten tages op til grundig revision. Det gælder også licensen:
»Med licensen skal vi virkelig tage os sammen og blive enige om, hvad vi mener med public service. Der er igen sket en udvikling, der er gået så hurtigt, at vi ikke har nået at glippe med øjnene. Vi skal have ændringer på licensområdet inden for den samme helhedstænkning som resten af mediestøtten. Det er vigtigt, at vi nu beskriver situationen grundigt, og så kaster alle bolde op i luften. Jeg kan blandt andet godt forestille mig, at vi skal opkræve licensen på en anden måde,« siger han og tilføjer, at spørgsmål om hvem, hvor meget og hvordan også skal vendes, når mediestøtten skal laves om.

»Når jeg ser på systemet i dag, så tager jeg mig til hovedet, og når vi fremlægger vores rapport, så kan jeg ikke forestille mig, at jeg er den eneste. Det næste skridt bliver så at indrette systemet mere hensigtsmæssigt,« siger Preben Sepstrup.

0 Kommentarer