Dansk Folkeparti har før offentliggjort navne på nye statsborgere

For 13 år siden lagde Dansk Folkeparti 3.218 navne på nye statsborgere på deres hjemmeside med beskyldninger om, at flere af dem var kriminelle. Dengang sagde Datatilsynet, at der ikke var problemer med fremgangsmåden

Det er ikke første gang, at Dansk Folkeparti offentliggør navne på nye danske statsborgere. Under den forrige socialdemokratisk ledede regering i år 2000 offentliggjorde Dansk Folkeparti 3.218 navne og bopælskommuner på nye danske statsborgere under overskriften ”Forårets nye danskere”.  Dengang var det dog på partiets egen hjemmeside og ikke i annoncer i flere aviser, som det er tilfældet i dag.

Ligesom det er tilfældet med dagens omdiskuterede annonce, skrev Dansk Folkeparti også dengang, at flere af personerne var kriminelle. Dengang fremhævede de også, at flere stod i gæld til det offentlige. Det fremgår af en afgørelse fra Datatilsynet.

En afdeling af fagforeningen SID klagede dengang til Datatilsynet, fordi man mente, at offentliggørelsen var i strid med persondataloven. Datatilsynet mente dog ikke, at det var tilfældet, da oplysninger om navn og bopælskommune ikke er følsomme og i øvrigt var offentligt tilgængelige på Folketingets hjemmeside, ligesom det er tilfældet med de oplysninger, som Dansk Folkeparti har viderebragt i dagens annoncer.

Omkring beskyldningerne om kriminalitet og gæld skriver Datatilsynet i deres gamle afgørelse, at det er en meningstilkendegivelse, og derfor ser de ingen grund til at skride ind over for det.

0 Kommentarer