Dansk ekspert: Big Brother-lov er ulovlig

Sveriges spritnye lov, der tillader overvågning af mail og telefoni, vil blive dømt ulovlig ved Menneskeretsdomstolen, vurderer den danske mediejurist Oluf Jørgensen. Men den samme lov kan vedtages i Danmark.

Sveriges spritnye lov, der tillader overvågning af mail og telefoni, vil blive dømt ulovlig ved Menneskeretsdomstolen, vurderer den danske mediejurist Oluf Jørgensen. Men den samme lov kan vedtages i Danmark.

Knap er loven vedtaget, før den bliver kaldt ulovlig.

Den danske mediejurist Oluf Jørgensen vurderer, at den såkaldte FRA-lov vil blive underkendt ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg. Oluf Jørgensen har sin daglige gang på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Hvis sagen ikke bliver standset ved de svenske domstole, så kan den ende ved domstolen i Strasbourg. Desværre kan det tage voldsomt mange år, fordi der ligger mange sager og venter,« siger han.

Loven giver de svenske myndigheder ret til at overvåge både mails og telefonopkald, der krydser de svenske grænser. Oluf Jørgensen vurderer, at den nye lov er i strid med FNs menneskerettighedskonvention.

Den såkaldte Big Brother-lov bryder både artikel 8, der beskytter privatlivet og privat kommunikation, og artikel 10, der beskytter informationsfrihed og pressefrihed, mener han.

»Det er særligt alvorligt for pressefriheden, hvor kildebeskyttelsen er en central del. Journalister skal jo kunne tale med aktører på den ene og anden side af brændpunkterne i verden,« siger Oluf Jørgensen.

Han er ligesom det svenske journalistforbund overrasket over, at det netop er Sverige, der vedtager den kontroversielle lov.

»Det er overraskende, at det er Sverige, der nu går i front med hensyn til at svække retssikkerheden og pressefriheden i terrorbekæmpelsens navn. Når det sker i Sverige, så frygter jeg også, at det kan ske i mange andre lande,« siger han.

Kunne sådan en lov blive vedtaget i Danmark?

»Ja, det frygter jeg.«

1 Kommentar

Vivi Andersen
19. JUNI 2008
Re: Dansk ekspert: Big Brother-lov er ulovlig

Har nogen herinde nogle ideer om, hvorvidt EU kan være Dukkeføreren ?

At overvågningen henføres under terrorbekæmpelsen kan da udmærket være den begrundelse der skal dække over, at det handler om at myndighederne vil have hånd i hanke med den almindelige befolknings gøren og laden på nettet og via telefonien .

 I tilfælde af at EU har sat sit usynlige - for os - mærke på dette overvågningstiltag kan betyde det kun er et spørgsmål om tid før Danskerne også får trukket en sådan lovgivning ned om ørerne.