DANMARKSREKORD I ARBEJDSLØSHED

Journalisterne i Østjylland slås med høj arbejdsløshed og masser af bijobberi.
Journalisterne i Østjylland slås med høj arbejdsløshed og masser af bijobberi. Men der var også positive oplevelser ved generalforsamlingen i kreds 4. Kredsen har en stor pengekasse, som gerne må bruges til studieture.

De nyeste ledighedstal i Kreds 4 viser en kedelig Danmarksrekord: 18 procent af kvinderne er ledige, mens tallet for mænd ligger på 10 procent. Derfor hørte stigende arbejdsløshed til den triste del af den afgående kredsformand freelancer Jutta Thuesens beretning og den efterfølgende debat. Fra de cirka 75 deltagere på generalforsamlingen kom der flere bud på, hvordan forholdene for de ledige kan gøres bedre. Et forslag gik på, at a-kassen og Ar-bejdsministeriet skal snakke mere sammen for at skabe mere målrettet aktivering. En anden deltager foreslog, at DJ og kredsen skal blive bedre til at markedsføre journalister, så andre faggrupper, som for eksempel magistrene, ikke løber med stillingerne. DJ´s formand, Mogens Blicher Bjerregård, forsvarede både forbundets og a-kassens indsats. Sidstnævnte er han næstformand i. “Vi har oprettet Job-service for at sætte fokus på de områder, hvor de nye job opstår. For eksempel markedsfører vi i øjeblikket Vikartanken over for medier, der ikke kender den i forvejen,” sagde han. Studerende bijobber De seneste undersøgelser af bijobberi blandt studerende på Journalisthøjskolens anden del viser, at tre ud af fire påtager sig journalistiske opgaver til en timeløn, der i visse tilfælde ligger helt nede på 50 kroner. Der-for bør forbundet gøre op med sin restriktive politik over for bijobberi, mente et flertal af de talende deltagere på generalforsamlingen. “Studerende tager journalistiske opgaver, fordi det giver prestige og lidt ekstra penge på kontoen. Når forbundet siger, at det ikke må finde sted, lusker de bare rundt i det skjulte og laver det alligevel,” sagde freelancer Lone Bolther, der mener, at bijob-reglerne skal lempes, men at FreelanceGruppen bør tage ud på Journalishøjskolen og fortælle de kommende journalister, hvordan de skaffer sig en or-dentlig løn. Kreds 4 kan dog også byde på problemer i luksuskategorien. Den likvide beholdning i kredsen er i nærheden af 400.000 kroner, og pengene skal arbejde til glæde for medlemmerne, var der enighed om. Men bestyrel-sen har i den forløbne sæson været uenig om, hvorvidt tilskud til studierejser kan rubriceres som gavnligt. Derfor bad bestyrelsen generalforsamlingen tage stilling til emnet. Men det ville den ikke. “Det er ikke vores opgave at tage stilling til, om kredsen kan støtte studierejser eller ej. Det afgørende er, om der er fagligt indhold i et arrangement, og det skal kredsbestyrelsen vurdere i hvert enkelt tilfælde,” sagde Tage Clausen, forbrugerredaktør og informationschef på Jyllands-Posten, og det var resten af deltagerne – næsten – enige med ham i. Martin Vestergaard blev en-stemmigt valgt som Kreds 4´s nye formand. Desuden er Jytte Brødsgaard, Thora Frello (begge tidligere Grafisk Forbund) og Carsten Grønlund nye medlemmer i bestyrelsen. Navn Martin Vestergaard Hvorfor vil du være formand? “En kredsformand skal være formidler mellem kredsen og forbundet, og den forbindelse vil jeg gerne være med til at bevare.” Hvilket ry vil du nødig have som formand? “Jeg vil nødig huskes som formanden, der dræbte Kreds 4´s høje aktivitetsniveau.” Spiller kredsen en rolle for den enkelte journalist i din kreds? “For de fleste betyder den, at de modtager et kredsblad med lokale informationer. Men den har også en vigtig funktion som fagligt fællesskab for de medlemmer, der har job på små arbejdspladser.”

0 Kommentarer