Danmark får tre nye journalistiske uddannelser

Fra 2011 udbyder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nye uddannelser i kommunikation, fotografisk kommunikation og visuel journalistik.(opdaterer 11:01. Udtalelse fra rektor på Mediehøjskolen)

Fra 2011 udbyder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nye uddannelser i kommunikation, fotografisk kommunikation og visuel journalistik.(opdaterer 11:01. Udtalelse fra rektor på Mediehøjskolen)

I 2008 fusionerede Danmarks Journalisthøjskole og Den Grafiske højskole. Samarbejdet har resulteret i tre nye studieretninger.

Allerede fra 2011 kan 50 studerende få en professionsbachelor i kommunikation i Århus og fra 2012 samme antal i København. Den nye kommunikationsuddannelse vil ifølge pressemeddelelsen give de studerende »journalistens evne til at stille spørgsmål og solid teoretisk viden om kommunikation som baggrund for at analysere og give svar.«

Fra sommerferien 2011 opstarter skolerne i København og Århus også en diplomuddannelse i visuel journalistik. Her skal de studerende lære at tænke i sammenhæng mellem billeder og tekst og forstå fotoets betydning for den skrevne artikel. Fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, UPDATE, Torben Nielsen er tilrettelægger af uddannelsen.

»På den nye uddannelse bliver man ikke uddannet til at kunne producere det hele og være altmuligmand. Men man lærere at forstå billedsproget og tænke i helheder,« siger han til Journalisten.dk. Uddannelsen vil især have fokus på nye medier som I-pad og I-pods – nye tiltag, som ifølge Torben Nielsen har gjort journalistikken endnu mere visuel. Derfor skal de nye studerende også arbejde praktik med den digitale fortælling i uddannelsens sidste modul.

»Lige nu er der mange eksempler på, at fotografer og journalister slet ikke har dialog om formidlingen og nogle gange kan det syne som om, de nærmest modarbejder hinanden. Det vil styrke journalistikken, hvis flere lærer at forstå alle platforme – at tænke i samspil,« siger han.

Mens flere og flere journalister selv tager billeder, skal fotografer også være bedre til at tænke i andet end fototeknik. Fremover vil 30 studerene kunne blive uddannet i fotografisk kommunikation i København. Uddannelsen bliver en linje på professionsbacheloren i visuel kommunikation.  Den nye fotografiske linje har ikke til hensigt at konkurrere med fotojournalistuddannelsen i Århus, men har kommercielt sigte.

Rektor ved Mediehøjskolen, Anne-Marie Wivel siger:

»Det er vores mål, at de kommende dimittender kan udvikle kampagner på lige fod med tekstforfattere og designere,« siger hun til Journalisten.dk
»I fotografisk kommunikation skal de lære at ideudvikle, formidle budskaber og tænke i målgruppe. De bliver en uddannelse med meget fokus på modtageren af billederne.«

Det er Anne-Marie Wiwels indtryk, at der er efterspørgsel efter netop sådanne fotografer, som kan tænke i helheder. Man kan blive uddannet fotograf fra erhvervsskolerne, men få gennemfører, blandt andet fordi det er svært at få en læreplads.

Direktør for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Jens Otto Kjær Hansen, betegner i en pressemeddelelse de nye studieretninger som en milepæl, der »underbygger vores strategi om at være medie- og kommunikationsområdets uddannelsesmæssige kraftcenter.«

0 Kommentarer