Dagpenge-hjælp kan være på vej til freelancere og selvstændige

I årevis har DJ kæmpet for, at al beskæftigelse skal tælle med i beregningen af dagpenge, så freelancere ikke kommer i klemme. Nu anbefaler regeringens arbejdsgruppe på området, at Folketinget ændrer reglerne.  ”Et stort fremskridt,” siger DJ-formand

Folketinget bør ændre dagpenge-reglerne, så de i højere grad favner selvstændige og freelancere. Sådan lyder hovedbudskabet fra regeringens embedsmands-arbejdsgruppe, som i går præsenterede sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem.

Anbefalingerne sigter mod at nedbryde de skarpe skel mellem selvstændige og lønmodtagere i dagpengesystemet, og den væsentligste anbefaling handler om, at alt skattepligtig indkomst skal tælle med i beregningen af dagpengene. Noget som Dansk Journalistforbund (DJ) har kæmpet for i årevis.

Hidtil har freelancere kun været berettiget til dagpenge efter én indkomsttype. Hvis man både har indtægter som selvstændig og som lønmodtager (såkaldte kombinatører), får man kun dagpengesatsen beregnet ud fra den indkomsttype, som er størst.

”Det er et stort fremskridt, at al beskæftigelse skal tælle med i beregningen af dagpengene. Det har været meget svært for vores medlemmer at forstå, at reglerne var skruet sådan sammen. Fordi man skulle vælge mellem indkomsttyper, har en del af vores medlemmer oplevet, at de ikke kunne opnå den fulde dagpengesats, selvom deres samlede indtægt faktisk berettigede til det,” siger DJ-formand Lars Werge.  

Minister indkalder til forhandlinger

Hos Dansk Arbejdsgiverforening er man også begejstrede over udsigten til et opgør med de nuværende regler.

”Det er et vigtigt element i forslaget, at alt arbejde skal tælles med, når man optjener ret til dagpenge. Hvis man f.eks. har en lille selvstændig virksomhed ved siden af et deltidsjob, kan alle arbejdstimer tælles sammen. Det er godt nyt, at vi får gjort op med den gammeldags silo-tænkning,” siger underdirektør Erik Simonsen i en pressemeddelelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) oplyser, at regeringen ”snarligt vil indkalde til politiske forhandlinger med afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger.”

”Den meget skarpe opdeling af lønmodtagere og selvstændige i dagpengesystemet harmonerer dårligt med fremtidens arbejdsmarked, hvor mange har skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Dagpengesystemet skal understøtte og ikke modarbejde et fleksibelt og dynamisk arbejdsmarked,” siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Fotografer kan beholde deres udstyr

Overordnet set er DJ-formand Lars Werge godt tilfreds med arbejdsgruppens anbefalinger.

”Der er altid torne og ting, vi gerne havde set var endnu bedre. Men grundlæggende er der tale om klare forbedringer for selvstændige og freelancere. Vi håber, at forligskredsen på Christiansborg vedtager reglerne. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet, når både arbejdsgiverne og fagbevægelsen i arbejdsgruppens følgegruppe støtter anbefalingerne,” siger Lars Werge.

Han er også særligt glad for den anbefaling, som handler om, at selvstændige ikke længere nødvendigvis behøver at sælge deres ”driftsmidler”, før de er berettiget til dagpenge.  

”Jeg tror, det får stor betydning for især alle vores selvstændige fotografer. Hidtil har de skullet sælge al deres udstyr, før de var berettiget til dagpenge. Nogle af vores fotografer har jo udstyr for mange mange tusind kroner, og de regler bliver heldigvis lempet nu,” siger Lars Werge.  

Pengene tages fra unge og ph.d-studerende

Han ærgrer sig til gengæld over, at arbejdsgruppen anbefaler at skære perioden, hvor man som ny selvstændig kan få supplerende dagpenge, fra i dag 78 uger til kun 30 uger, så det kommer på niveau med lønmodtageres adgang til supplerede dagpenge.

”Det er risikobetonet at gå fra at være lønmodtager til selvstændig, og derfor havde vi gerne set et længere sikkerhedsnet, så man kunne have fået supplerende dagpenge i op til et år. Men et eller andet sted skulle arbejdsgruppen finde pengene, og dagpengesystemet må heller ikke blive en erhvervsstøtteordning,” siger Lars Werge.

Regeringen har pålagt arbejdsgruppen, at anbefalingerne skulle være udgiftsneutrale, så dagpenge-systemet samlet set ikke bliver dyrere.  Pengene til arbejdsgruppens forslag til forbedringer for selvstændige kommer primært fra sidste års dagpengereform, hvor unge under 25 år og ph.d.-studerende får beskåret retten til dagpenge.

0 Kommentarer