Dagbøder til to journalister

Byretten i Aarhus har idømt journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen fem dagbøder for at have offentliggjort private sundhedsoplysninger i en sag om farlige svinebakterier. Men dommeren har fejlciteret journalisterne, siger Nils Mulvad

Journalisten Nils Mulvad, der også er redaktør i Kaas og Mulvad og lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er sammen med journalist Kjeld Hansen blevet idømt fem dagsbøder for at have offentliggjort private sundhedsoplysninger i forbindelse med artikler om den sundhedsfarlige svinebakterie MRSA. Dommen faldt i dag den 22. maj ved byretten i Aarhus.

Nils Mulvad er overrasket over dommen.

»Man kan selvfølgelig aldrig vide, hvordan tingene falder ud, men jeg er overrasket over argumenterne i dommen,« siger han.

De to journalister har på aabenhedstinget.dk skrevet om den fare, som MRSA-bakterien kan være for mennesker. De har også skrevet om den manglende åbenhed om, hvilke svinefarme der har konstateret tilfælde af bakterien. En infektion med bakterien kan i værste fald koste livet.

Som en del af dækningen offentliggjorde de to journalister i 2010 en ikke-offentlig liste over virksomheder, der var inficeret med MRSA.

Kjeld Hansen har tidligere fortalt Journalisten, at der stod medarbejdernavne på den liste, men at de blev fjernet efter en henvendelse fra embedslægen. Er det korrekt?

»Vi har aldrig offentliggjort medarbejderes navne, kun navne på nogle inficerede ejere,« siger Nils Mulvad.

De navne blev så anonymiseret, så det kun var navnene på gårdene, der fremgik. Medarbejderne var beskrevet ud fra køn, arbejdssted og nationalitet, siger Nils Mulvad.

I den aktuelle sag ændrede Nils Mulvad og Kjeld Hansen beskrivelsen af en inficeret gårdejer fra ’mand og hustru’ til ’to personer på ejendommen var konstateret smittede’. Det var den formulering, retten skulle tage stilling til. Det var kun navnet på gården, altså virksomhedens navn, der blev offentliggjort, forklarer Nils Mulvad.

»Det mener vi selv, er anonymiseret,« siger Nils Mulvad.

Mulvad: Dommeren har fejlciteret os

Men Nils Mulvad mener, at dommeren har fejlciteret de to journalister, og at dommen dermed bygger på et forkert argument.

»Dommeren skriver i afgørelsen, at vi har sagt, at det ikke er nødvendigt at offentligøre navnet på den inficerede svinefarm. Det er decideret forkert. Det er det, vi hele tiden har sagt, formålet er. Derimod har vi sagt, at det ikke er nødvendigt at have identificerbare personoplysninger. Derfor er de involverede anonymiseret,« forklarer Nils Mulvad.

»Så det, hun når frem til, er, at når vi selv siger, det ikke er nødvendigt at offentligøre navnet på svinefarmen, så skal vi dømmes for at have viderebragt det. Selv om vi aldrig har sagt, at navnet på svinefarmene ikke skal nævnes,« uddyber han.

Skridt tilbage for pressefriheden

»Det er et stort skridt tilbage for pressefriheden. Den konstruktion, hun får kørt igennem ved at citere os på den måde, betyder, at det at oplyse om inficerede svinefarme er en overtrædelse af straffeloven,« siger Nils Mulvad.

»Vi ville som journalister aldrig slippe af sted med at fejlcitere på den måde, og når hun så bruger et forkert citat til at give pressefriheden en på nødden, så er det rigtig slemt,« mener han.

Derfor mener han også, det vil være mærkeligt, hvis dommen får lov til at stå ved magt.

»For hvis den bliver fulgt i praksis af medierne og brugt i andre domme, så betyder det, at vi ikke kan offentliggøre oplysninger om virksomheder og en lang række oplysninger, som vi har fået af kilder hos myndighederne,« siger han og tilføjer, at det er svært at sige præcist, hvor man vil sætte grænsen for offentliggørelse.

»Men der vil være en hel masse meget vigtig samfundsinformation om smittefare, miljøproblemer og alt muligt andet, som vil være forbudt at offentliggøre herefter,« slutter han.

Læs udskrift af dombogen her.

1 Kommentar

Mikael Nielsen
22. MAJ 2014
Pressefrihedsdag er under et
Pressefrihed er under et kolossalt pres i disse tider - og desværre er der mange som ikke forstår vigtigheden af netop pressefrihed.