Dagbladet Roskilde skal have nyheder på nettet

Dagbladet Roskilde har to enkle nytårsforsætter for medieåret 2009. Der skal lokale nyheder på nettet, og så skal der stadig satses hårdt på lokaljournalistik, der går til biddet. Det forklarer redaktøren, som har fået ros for sin afdækning af Roskilde Bank-skandalen.

Dagbladet Roskilde har to enkle nytårsforsætter for medieåret 2009. Der skal lokale nyheder på nettet, og så skal der stadig satses hårdt på lokaljournalistik, der går til biddet. Det forklarer redaktøren, som har fået ros for sin afdækning af Roskilde Bank-skandalen.

»Vi lancerer en ny hjemmeside i det sene forår. Det nye er at få en hjemmeside, som er på omgangshøjde med den virkelighed, vi befinder os i. Nu har vi en elektronisk avis, og det er fint nok, men vi har ikke et ordentligt lokalt nyhedsflow på nettet«, siger udgaveredaktør Morten Jeppesen.
Kan man sige, at internettet er nået til Roskilde?
»Du kan da godt sige, at vi træder ind i internettidsalderen. Vi slipper den gode lokaljournalistik løs på nettet. Vi får en hurtig opdatering på fælleshistorier, men gemmer stadig solohistorierne til avisen, for vi er også en forretning«, siger Morten Jeppesen, som står i spidsen for 11 redaktionelle medarbejdere og et oplag på knap 7.000 eksemplarer.

Dagbladet Roskilde placerede for et år siden et banner på 2,5 x 4 meter på redaktions facade. 'Din lokale vagthund,' lød det og blev fulgt op med mange slagsmål med byens spidser. Før jul fremhævede tidligere Cavlingprisvinder Søren Funch i fagbladet Journalisten netop Morten Jeppesen som årets journalist på grund af den aggressive dækning af sagen om Roskilde Bank
»Det der med nettet er et meget projektorienteret og på sin vis forkert svar. Det rigtige svar er, at vi skal lave god journalistik. Jeg synes mere end nogensinde, at der er brug for god hårdtslående lokal journalistik. Tænk på Roskilde Bank, hvor der er foregået ting, som ikke burde være foregået, og på de nye storkommuner. Det er vores forbandede pligt at være der på vegne af borgerne,« siger Morten Jeppesen.
Derfor bliver det store banner hængende på facaden.
»Din lokale vagthund skal ikke pilles ned, fordi jeg grundlæggende har den opfattelse, at vi skal pudse nogle af de journalistiske dyder af. Både hos os og i den øvrige branche er der konstant et behov for at minde os selv og hinanden om, hvorfor vi egentlig er her,« siger Morten Jeppesen.
Som redaktør er det vigtigt at give plads til journalisterne, lyder rådet til kollegerne.
»Jeg skal ikke råbe højere, men give mere plads. Journalister er kendetegnede ved, at de sætter sig selv i gang, når de får lov. Det er svært at finde fag, hvor folk i bund og grund er så arbejdsomme. De skal have mere plads til at forfølge deres gode idéer. Det handler om at lave en avis, som man som journalist selv synes er fed og gider læse,« siger Morten Jeppesen.

1 Kommentar

Villy Arni Holch
24. MAJ 2010
Vi har brug for hinanden.

Vi ved at med lov skal land bygges, ikke med lov nedlægges!Ud over den menneskelige værdi hvorvidt 85 sengepladser ifølge Roskilde Avis, gør personale og Patienter i allehøjeste grad usikker, hvordan det skal gå os i fremtiden, det er nemt nok at nedlægge hospitalspladser, for os psykiske syge, og personale, der har fulgt med Patienterne igennem mange år, det er klart at et tillidsforhold imellem patienter, sygeplejersker og plejere, ikke kan ophøre med forståelse for den menneskelige faktor, vi er helt klar med på, at der skal spares penge, her tænker jeg, nedlæggelse af bibliotek, hvor vi mødes og har en fællessnak selvom mange af os er menneskesky, ude af stand til efter mange års ophold at kunne leve uden for Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Mange af os har brug for tryghed, og har ved fælles forståelighed vundet tillid  til personale og patienter imellem. Iforvejen er der sparet mange penge på fornødenheder, såsom kost og drikkevarer.

Mange patienter vil falde tilbage i deres gamle gænge og skabe endnu større udgifter for samfundet. Der må være andre muligheder end blot at smide os på gaden, det vil der aldrig komme noget godt ud af. Bliv dog ved med at være solidariske så vi trods alt har set det gode fra den borgerlige side.

På mange andre områder i samfundet.

Vi vil ikke efterlades som kommaer i det store regnskab, som sparker sig selv bagi.


Menneskekundskabsforståelse

Samtidigt med vores venlige måde at beandle mennesker fra de mørklødede lande, er vi nødt til at uddanne flere og flere mennesker fra andre lande for at opretholde tillid til de mennesker der er kommet den lange vej til Danmark og har brug for psykiatrisk hjælp og fremadrettet forståelse. Det er også en dyr historie. Pas nu på i politikere, at i ikke slår jer selv over fingrene - Skovlen under de psykisk syge
 
Man behøver ikke at skulle bruge fingersprog for at forstå Regeringens spareplaner og nedskæringer for psykisk syge  er forståelige nok. Også udadtil for landets ve og velmenthed. Lidt specifikt, men sådant står det til nu for at bevare vores velstand.

I den øjeblikkelige situation alt taget i betragtning, er vi omkring 270 patienter samt personale modsvarende dertil

Vi er mange patienter der bliver sat på gaden eller overflyttet til minimale pladsforhold på herberger.


Stykke for stykke har vi iforvejen mistet mange fornødenheder og goder, hermed tænker jeg bl.a. på vores lille bibliotek og sådan er der mange andre små bitte bitte ting, der sparet væk, som har betydning for vores trivsel og velvære.

Der er også kommet mange mennesker fra de sydlige og østlige lande. Skal de også kunne fungere ligestillet med os, behøver vi mere sydenlandske uddannede personale.

Man må også tænke på at vi er mange kronisk syge igennem mange år, heriblandt også nydanskere, der ligeledes vil få og har brug for plads og hjælp.

Hvis man tager et bredt udsnit af de socialt belasted, også fra fængslerne, bliver der brug for mere og mere psykiatrisk uddannet personale. Og mange nydanskere, der fremover  kommer i fængsel, får også brug for psykiatrisk hjælp.

Det må være vigtigt at kunne skelne mellem hvem der har brug for akut hjælp. Dem bliver vi flere og flere af. Derfor er vores fremtidige behov stadigt voksende.

Det er på tide at pudse monoklen og spare på de ting, som der virkeligt nytter noget. Der er mange Vessel-varianter der kan drøftes frem og tilbage. Men man skal efter min mening spare med omhu.

Vi lever i et land med en stor social kaliber, så der må være andre steder at spare end på hospitalsvæsenet og de mest udsatte grupper.


Villy Arni Holch

Boserupvej 2
Roskilde