Dagbladene i Vejle og Horsens klar til fusion

Kun aktionærernes accept af fusionen mangler. Ledelsen understreger at man ikke har til hensigt at lukke nogle aviser.

Kun aktionærernes accept af fusionen mangler. Ledelsen understreger at man ikke har til hensigt at lukke nogle aviser.

For halvanden måned siden meldte mediehusene i Horsens og Vejle ud, at de ville arbejde mere sammen. Det ser nu ud til at blive til en egentlig fusion, skriver Vejle Amts Folkeblad. Man er så langt i forhandlingerne, at den endelige beslutning er op til aktionærerne i VAF Medier A/S og Horsens Folkeblad A/S.

Det nye selskab, der også vil rumme Fredericia Dagblad, kommer til at hedde Jyske Medier A/S. Hovedsædet bliver i Horsens, men man bevarer adresserne og redaktionerne i Vejle og Fredericia.

»Det er begge virksomhedsbestyrelsers opfattelse, at vi ikke hver for sig kan sikre udgivelser af henholdsvis Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad og Horsens Folkeblad seks dage om ugen som i dag. Derimod er det vores opfattelse, at vi ved at lægge kræfterne sammen kan fastholde et højt niveau ved dels at opnå visse synergieffekter, som gør det lettere at skabe det overskud, som er nødvendigt for at sikre den fremtidige drift, og dels ved at opnå en større styrke i konkurrencen om de nye medieplatforme,« skriver bestyrelsesformanden i VAF Medier Gert Eg i et brev til aktionærerne ifølge Vejle Amts Folkeblad.

I brevet pointerer han også, at man ikke har til hensigt at lukke nogen af de tre dagblade eller 15 ugeaviser, som de to selskaber har i dag.

0 Kommentarer