Dagbladene har tabt flest reklamekroner

Voldsom vækst og fed fremgang. Sådan ser annoncemarkedet ud for visse dele af det danske reklamemarked i første del af 2010. Bare ikke for dagbladene og magasinbranchen. Her er annonceomsætningen faldet mærkbart.

Voldsom vækst og fed fremgang. Sådan ser annoncemarkedet ud for visse dele af det danske reklamemarked i første del af 2010. Bare ikke for dagbladene og magasinbranchen. Her er annonceomsætningen faldet mærkbart.

Der er grund til glæde i mediebranchen. Altså hvis man tilhører de rigtige grupper. Det danske reklamemarked er nemlig på vej op.

Og var det ikke på grund af dagbladene og til dels også magasinbranchen, så ville det hele se positivt ud. Både tv, radio, internet og ikke mindst biografer har flot fremgang.

Sidstnævnte gruppe har i første halvdel af 2010 således øget omsætningen med hele 17 pct. – fra 24 til 28 mio. kroner. Og Radio er gået frem med syv pct. fra 102 til 109 mio. kroner. Mens tv er steget med fire pct. fra 1.065 mio. kroner til 1.106 mio. kroner.

Endelig er annonceomsætningen på internet steget med tre pct. fra 912 til 936 mio. kroner, viser opgørelsen fra Dansk Oplagskontrol, der står bag den halvårlige Reklameforbrugsundersøgelse.

Men, men, men …

De danske dagblade og lokale og regionale ugeaviser lider.

Og de to grupper har hidtil udgjort de to største medier på det danske annoncemarked – med hver en andel af markedet på 21 pct.

Men sådan er det ikke mere, for dagbladene er gået hele 9 pct. tilbage. I kroner og ører svarer det til, at omsætningen er faldet fra 1.078 mio. kroner til 985 mio. kroner i første halvår af 2010.

Og de lokale og regionale ugeaviser har lidt næsten samme skæbne. De er gået 4 pct. tilbage fra 1.073 mio. kroner til 1.034 mio. kroner.

Oveni kommer, at også magasinbranchen og fagblade samt tidsskrifter skranter, når det gælder reklameomsætningen. Her er det samlede billede en annoncenedgang på otte pct. fra 711 mio. kroner til 655 mio. kroner.

Og lægger man det hele sammen, så betyder det, at den samlede annonceomsætning i Danmark er faldet med 2 pct. i første halvdel af 2010 sammenlignet med samme periode sidste år. Og det til trods for de store vækstrater for biograf og til dels også radio, tv og internet.

Udviklingen betyder samtidig, at tv nu er det største marked i Danmark. Tv tegner sig således for 22 pct. af annoncemarkedet, mens lokale og regionale ugeaviser følger lige efter med 20 pct., og internet og dagbladenes andel nu begge er 19 pct.

Reklameforbrugsundersøgelsen fra Dansk Oplagskontrol er baseret på mediernes indrapportering af deres netto-indtjening.

0 Kommentarer