Dagbladene er selvforskyldt på spanden

Dagbladene fortsætter nedturen i 2010, skrev Journalisten.dk i sidste uge. Men det kan stadig betale sig at lave dagblad i Danmark, og hvis ikke, så er det avisernes egen skyld, hævder redaktionschef på Markedsforing.dk Christian W. Larsen.

Dagbladene fortsætter nedturen i 2010, skrev Journalisten.dk i sidste uge. Men det kan stadig betale sig at lave dagblad i Danmark, og hvis ikke, så er det avisernes egen skyld, hævder redaktionschef på Markedsforing.dk Christian W. Larsen.

Sommerens læsertal hos dagbladene ser sorte ud, men Christians W. Larsen mener ikke, at der er tale om en katastrofe:

(…)Læsertallene falder mærkværdigvis ikke i samme takt som oplagstallene. Det er lykkedes at strikke målingerne af læsertallene sammen på en måde, som kun ignoranter tror på. Aviserne kan stadig sælge annoncer og abonnementer til stadigt stigende priser – krisens naturlige justering fraregnet – og det er faktisk lykkedes for mediabureauerne at overbevise kunderne om, at det faldende antal abonnenter blot skærper læserprofilen, skriver Christian W. Larsen i sin klumme.

Journalister arbejder kun 30 timer om ugen
Printmedierne har en anden fordel. Statstilskuddet er uændret, idet et faldende oplag ikke påvirker tilskuddet. Momsreduktionen er heller ikke påvirket. Forretningsmodellen er med andre ord intakt, forudsat ledelserne er i stand til at tænke nye indtjeningsmuligheder. Hvad kunne det være? Bogklubber, iByen-arrangementer, Politiken Plus og lignende er oplagte muligheder. JP/Politikens Hus tjener allerede 20 pct. af pengene på den slags ekstra tilkøb(…)

Og grundlæggende har mediehusene stadig en stor udfordring med journalisterne. Danske journalister arbejder til en lidt højere løn end de europæiske kolleger, de arbejder groft sagt blot 30 timer om ugen, de har en ekstra ferieuge, og de har overtidsbetaling, som ikke eksisterer i ret mange andre europæiske lande. Desuden ejer journalisterne selv deres content, og hvis de skal afgive det til "husets" mange platforme, tager de sig godt betalt for det.

Summa summarum: Det er dyrt at drive avis i Danmark, og derfor vil vi stadig se en skræmmende human-barbering i de store printhuse. Men vi kan da stadig tjene penge på medierne i Danmark, ikke? (…), skriver Christian W. Larsen.

Danskere er trofaste avislæsere
(…)Hvis vi ser på Europa som helhed, holder 25 pct. af husstandene en betalingsavis. I Danmark er det stadig godt 40 pct. Kun i Norge, Sverige og Finland holder befolkningerne flere aviser end os. Og det får mig til at hævde, at her er plads til en yderligere reduktion, før vi skal råbe "ulven kommer". Min påstand er, at Politiken, Berlingeren og Jyllands-Posten skal strikke en forretningsmodel sammen, der har 50-70.000 abonnenter som grundlag. Tabloiderne skal gøre det samme.

Det er ikke let at være direktion i danske mediehuse, men vi bærer i hvert fald et stort medansvar for det spinatbed, vi crawler rundt i.

0 Kommentarer