Dagblad laver kommunikationsbureau

Dagbladet Holstebro/Struer laver kommunikationsbureau, der blandt andet skal afsætte historier til Dagbladet Holstebro/Struer

Samme ejere, samme adresse, men forskellige medarbejdere. Ud fra devisen ”det er i udfordrende tider, man skal ruste sig til fremtiden”, har mediehuset Dagbladet Struer/Holstebro og Folkebladet Lemvig netop etableret medie-og kommunikationsbureauet BÜRO Vestjylland for at sikre indtjeningen, nu hvor det står sløjt til med økonomien i mediebranchen.

»De traditionelle mediehuse er nødt til at kigge efter andre forretningsmodeller,« siger Hans Krabbe, chefredaktør på Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer og Folkebladet Lemvig, som begrundelse for initiativet.

Han forklarer, at det er freelancejournalister og fotografer, der skal varetage kommunikationsopgaverne. De får ikke noget at gøre med den daglige redaktion.

»Hvis du frygter, at en almindelig dagbladsjournalist skal lave en kritisk historie og samme eftermiddag lave kommunikation for den samme virksomhed, kommer det ikke til at ske. Det ser man heller ikke andre steder,« siger Hans Krabbe.

Tidligere på ugen meddelte produktionsselskabet Strix, at de også vil til at løse kommunikationsopgaver for virksomheder. Forskellen er, at en af BÜRO Vestjyllands mulige modtagere af nyheder bliver mediehusets egne udgivelser.

»Vi må håbe, at pressemeddelelserne bliver gode nok til at blive optaget,« siger Hans Krabbe, der ikke kan se noget galt i konstruktionen, som han sammenligner med mediehuset Herning Folkeblads reklamebureau.

»Det vil ikke have sin gang på jord, at der kommer interessekonflikter, fordi vores dygtige redaktionschefer, redaktører og journalister har så meget integritet. Vi har som medie ikke nogen eksistensberettigelse, hvis vi holder op med at skrive kritisk,« forsikrer han.

Det nye bureau bliver hjemmehørende i bladhuset på Lægårdvej i Holstebro, men det skal betjene erhvervslivet i hele det nordvestjyske område med grafiske løsninger og professionel kommunikation.

Hans Krabbe ser ikke noget problem i, at medarbejderne sidder i samme hus.

»Tænker du på, at vi skulle adskille dem med elektriske hegn? Freelancerne kan i sagens natur sidde mange steder, og de medarbejdere, der kommer til at sidde herinde, bliver placeret i den fjerneste ende, længst væk fra redaktionen.«

Hvis jeg ringer til dig igen om 1-2 år, hvordan kan vi så undersøge, om du fik ret i, at det lykkedes at holde tingene adskilt?

»Det har jeg ikke noget svar på. Det er hypotetisk,« forklarer Hans Krabbe.

»Jeg kan godt forstå, at det for udenforstående kan give anledning til tanker. Men hvis vi giver køb på journalistikken, har vi ingen eksistensberettigelse.«

4 Kommentarer

Bodil Rohde
11. MAJ 2013
Kære Finn Arne

Kære Finn Arne

Nu er du formand for Kreds Fyn, og nu har du virkelig mulighed for at slås for, at freelancere ikke bliver misbrugt.

Til din orientering er stort set hele dagbladspressen statsstøttet. Det kan du se på listen over, hvem der får mediestøtte. Du kan også se, hvem, der får mere eller mindre med den nye mediestøtteordning. Og her er der ingen hjælp at hente, når det drejer sig om udnyttelse af dine freelance-kolleger i DJ. Det kan sagtens lade sig gøre.

Hvis du virkelig vil gøre noget for freelancerne, så brug dit tillidshverv som kredsformand til at kræve, at DJ laver ordentlige aftaler for freelancerne.

Og f. eks. kunne du som kredsformand også stille et alvorligt spørgsmål om, hvorfor den bedste af DJs freelance-aftaler, som er O-aftalen, ikke er blevet genforhandlet sidste efterår, som den skulle have været. Frelancerne har bare fået at vide, at der ikke var nogen, der ville forhandle med DJ, og så lader man bare være med at forhandle.

Forestil dig, hvad den holdning vil føre til på overenskomstområdet.

Med den holdning er DJ i fuld gang med at underminere forholdene ikke bare for freelancerne, men også for de fastansatte.


Venlig hilsen
Bodil RohdeFinn Arne Hansen
11. MAJ 2013
Hej Bodil.

Hej Bodil.
Jeg har aldrig modarbejdet bedre forhold for freelancerne, har selv arbejdet som selvstændig i cirka 2 år. Er dog nu ansat i et deltidsjob. Jeg prøver bare at rejse en debat om, hvorvidt statsstøttede medier bør starte videobureauer, kommunikationsbureauer osv til skade for freelancere og selvstændige
Bodil Rohde
8. MAJ 2013
Kære Finn Arne

Kære Finn Arne

Det er altså lidt sent at komme i tanke om, at det er en dårlig idè, at fastansatte skal udskiftes med freelancere, som får en dårlig løn, ingen pension osv.. Altså alt i alt i en billig arbejdskraft, som kan skiftes ud fra den ene dag til den anden.

Du har selv siddet i DJs hovedbestyrelse, og det ville have været passende at slås for og forstå, hvad DJs manglende indsats for en ordenlig hyre til freelancerne kunne føre med sig.

Nu kører udskiftningen af fastansatte med billige freelancere for fuld udblæsning, og der er formentlig ingen vej tilbage.

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Finn Arne Hansen
8. MAJ 2013
Statsstøttet medie vil
Statsstøttet medie vil konkurrere med DJ-freelancere? Det støtter DJ forhåbentlig ikke.