Corporate Storytelling

 Journalisten Todd Post redigerer et nyhedsbrev ved NASA. Han interviewer unge og gamle forskere i det amerikanske rumforskningslaboratorium.

 

Journalisten Todd Post redigerer et nyhedsbrev ved NASA. Han interviewer unge og gamle forskere i det amerikanske rumforskningslaboratorium.

Bladet, der hedder the ASK Magazine, har til formål at få ældre medarbejdere til at fortælle om, hvordan de gjorde deres opdagelser og berette om, dengang det hele begyndte…

NASAs problem er, at en stor gruppe medarbejdere snart går på pension, og med dem forsvinder en enorm viden og erfaring. For at fastholde denne intellektuelle kapital bruger NASA the ASK Magazine.

I nummer 8 indleder Todd Post sådan her: "Stories of Innocence, Stories of Experience. The title above is of course an allusion to the great English poet William Blake and his two masterworks Songs of Innocence and Songs of Experience. As I think about the stories we've collected in this issue of ASK, it seems right on the money to me to invoke these contrary states. During our lives we lose our innocence and gain experience about the world on myriad occasions. What do we learn…"

Resten kan læses på adressen: http://www.appl.nasa.gov/knowledge/ask/current/issue.htm

 

JANE FLARUP

– Journalist, cand.mag. og underviser. Har deltaget i Svend-Erik Enghs og Steve Dennings workshop og konference om corporate storytelling, arrangeret af konsulentfirmaet PS4 med støtte fra Jyllands-Posten.

– I tre måneder har 14 deltagere fra en række danske virksomheder som IBM, Novozymes, Zenaria, Ericsson, Jyllands-Po-sten, Thy Teater, forsikringsselskabet Vestas Norge m.fl. arbejdet med virksomhedsfortællin-ger. Deltagernes erfaringer med springboardstories/springbrætsfortællinger ude i virksomhederne er gennemgået på tre work-shops i hhv. marts, april og maj, de to som masterclasses med Steve Denning.

– Den 22. maj afholdtes en konference med Steve Denning på Danmarks Biblioteksskole med yderligere 30 deltagere fra virksomheder i hele landet.

– Jane Flarup er ved at skrive en bog om Coorporate storytelling, der udkommer som en JP Erhvervsbog i foråret 2003.

Læs også: Manden bag, Fortæl din virksomhed, Den lille and og projektlederen og Journalister skabt som storytellere

 

0 Kommentarer