Nyhedsoverblik

data_usage
chevron_left
chevron_right
08:09 17.11.2023 Søren Frandsen

Copydan: Højesteretsdom stiller rettighedshavere ringere

Højesteretsdommen om, at Copydan skal tilbagebetale godt 138 millioner kroner med procesrente, fordi den såkaldte blankmedieordning var i strid med et EU-direktiv, er ikke godt nyt for rettighedshaverne, mener Copydan.

”Rettighedshaverne har i mange år ikke modtaget den kompensation, de har ret til, og de er nu med Højesterets dom blevet permanent stillet ringere end kunstnere i andre EU-lande som fx Sverige og Tyskland,” udtaler forperson for bestyrelsen i Copydan Kulturplus og repræsentant for rettighedshaverne, Lena Brostrøm, i en meddelelse ifølge MediaWatch.

Højesteret gik dermed mod dommen fra Østre Landsret, der i maj sidste år pålagde Kulturministeriet en erstatningssum på 138 millioner kroner til Copydan KulturPlus. Millioner, som Copydan nu skal betale tilbage.

Blankmedieordningen kompenserer rettighedshavere for, at det efter ophavsretsloven er tilladt for privatpersoner at lave enkeltkopier af for eksempel film og musik til privatbrug. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at rettighedshaverne havde lidt et tab, og derfor skal erstatningssummen altså betales tilbage.

SENESTE NYT

Flere nyheder