COPY-DAN retter

I forbindelse med indberetning til Told & Skat for år 2001 af individuelt udbetalte midler fra COPY-DAN er der sket en administrativ fejl. Det udbetalte vederlag er indberettet i felt 36 i stedet for i felt 38 på oplysningssedlen. Det betyder, at der vil blive trukket AM- og SP-bidrag af udbetalingen.

Ifølge en Landsskatteretsafgørelse af 1998 skal der imidlertid ikke ske modregning af disse bidrag i rettighedsvederlag.

COPY-DAN har sendt rettelserne til Told & Skat, men hvis du er i tvivl, om din slutafregning er korrekt, bør du kontakte COPY-DAN.

 

0 Kommentarer