Computerworld skærer igen

 

 

Ledelsen i medievirksomheden IDG Danmark har varslet yderligere 20 fyringer uden at ville forhandle med de ansatte. Situationen er stadig præget af manglende dialog mellem medarbejdere og ledelse.

"Et sted mellem diktatur og sæbeopera."

Sådan beskriver en af journalisterne sin arbejdsplads IDG Danmark, der blandt andet udgiver Computerworld og PC World.

Siden efteråret, hvor ledelsen lavede en hårdhændet fyringsrunde, har medarbejderne ikke haft tillid til ledelsen. Tre af fyringerne fra efteråret har Dansk Journalistforbund (DJ) vurderet som uberettigede, og stævningerne fra byretten er på vej til IDG.

Den fortsatte nedtur på annoncemarkedet, nedskæring i antallet af udgivelser og krav fra de amerikanske ejere har ført til, at yderligere 20 stillinger skal skæres bort. Ledelsen vil ikke forhandle med medarbejderne om massefyringen, og har stadig ikke anerkendt Journalistforeningen IDG Danmark som forhandlingspartner.

Samtidig har den admini-strerende direktør gennem 19 år, Preben Engell, meddelt sin afgang til september næste år, og chefredaktøren for Computerworld gennem fem år, Finn Morsing, har opsagt sit job. Dermed kunne det se ud som om, at konflikten måske vil løse sig selv med en ny ledelse i horisonten. Men det er der ikke meget, der tyder på, selv om Preben Engell åbnede en dør på klem, da han mødtes sidste uge med Flemming Reinvard, faglig sekretær i DJ.

"Preben Engell åbnede for, at der kunne laves en egentlig samarbejdsaftale mellem ledelse og medarbejdere. Men det er langt fra tilstrækkeligt, når han fortsat afstår fra at ville forhandle de forestående fyringer. Det er netop sådan en situation, hvor forhandling er allermest nødvendig," siger Flemming Reinvard.

Flere medarbejdere i IDG har foreslået frivillige fratrædelsesordninger, men det har Preben Engell afvist. Derfor har journalistforeningen i IDG besluttet at give DJ mandat til at kræve en forhandling i henhold til Varslingsloven. Ifølge den skal medarbejderne involveres, når mere end ti procent af de ansatte i en virksomhed bliver fyret. Da IDG har omkring 185 ansatte, så vil 20 fyringer lige være nok til, at Varslingsloven kan tages i anvendelse.

Der er altså opbakning blandt journalisterne til, at DJ fra nu af overtager alle forhandlinger på vegne af medarbejderne.

"De fleste af journalisterne har fået nok nu. Vi er helt ude over kanten, og alle, jeg har talt med, mener, at nu må Journalistforbundet tage alle midler i brug for at få lavet nogle aftaler," siger en journalist, der ligesom alle andre ansatte ikke tør sige noget i eget navn.

Frygten er ikke ubegrundet. Alle ansatte i IDG er gentagne gange blevet advaret om, at det er fyringsgrund at bruge arbejdstid på fagligt arbejde.

Men journalister i IDG og DJ håber stadig på en forhandlingsløsning.

"Ledelsen har fortsat mulighed for at løse det her med forhandlinger. Ellers må sagen gå sin skæve gang," siger Flemming Reinvard.

IDGs administrerende direktør, Preben Engell, har ikke ønsket at kommentere situationen.

0 Kommentarer