Computeren giver andre historier

Dansk Institut for Computer Assisted Reporting, forkortet DICAR. Sådan hedder et nyt tiltag, som Foreningen for Computerunderstøttet Journalistik, FCJ, har taget initiativ til at oprette. Instituttet, der hører hjemme på Danmarks Journalisthøjskole, skal virke som dynamo for brug af computerstøttet journalistik i Danmark.
  • Dansk Institut for Computer Assisted Reporting, forkortet DICAR. Sådan hedder et nyt tiltag, som Foreningen for Computerunderstøttet Journalistik, FCJ, har taget initiativ til at oprette.

Instituttet, der hører hjemme på Danmarks Journalisthøjskole, skal virke som dynamo for brug af computerstøttet journalistik i Danmark.
Computer Assisted Reporting, CAR, eller på dansk Computerstøttet journalistik, betyder først og fremmest, at journalisten bruger computeren som hjælp til dybdeborende research. For eksempel via online databaser eller som et nødvendigt værktøj til at kunne samle, systematisere og analysere meget store informationsmængder.
Bagmændene bag instituttet håber, at de kan være med til at udbrede historier, der ikke tidligere er fortalt i journalistisk form.
»I en typisk artikel hører du 2-3 eller måske 10 personer. Men det er sjældent, at alt bliver checket,« siger Nils Mulvad, journalist på Jyllands-Posten og en af initiativtagerne bag det nye institut.
Han bruger selv computeren dagligt i sin research og har blandt mange andre ting kigget nærmere på Højesteret.
»Vi så på alt hvad Højesteret lavede i 1996. Også den enkelte dommer. Hvad vi så var, at de yngste dommere tog slæbet og de ældste ikke lavede så meget, men havde mere overskud til bijobberi.«
Et stykke research, der kun var muligt, fordi computeren gjorde det meste af arbejdet.
Folkene bag det nye institut er meget inspireret af USA, hvor computeren spiller en større rolle for journalisterne end den gør i Danmark.
»Det, der kendetegner dem er, at det ikke kun er Internet og databasesøgning de bruger. Men også i høj grad analyse af data,« siger Nils Mulvad.
Selvom instituttet hører hjemme på Danmarks Journalisthøjskole, så er det et helt privat foretagende, der styres og finansieres af en aktiv flok af danske journalister.
DICAR Instituttet arrangerer kurser, seminarer og stiller databaser til rådighed for medlemmerne. Desuden er der en elektronisk døgnvagt, der kan rådgive, hvis du ikke ved hvordan, du skal komme i gang med et større projekt.
Den 14. april bliver der holdt en Computer Assisted Reporting-dag på journalisthøjskolen. Den og meget mere kan du læse om på DICAR's hjemmeside http://www.dicar.dk/

0 Kommentarer