FE-sag

Claus Hjort tiltales for at røbe statshemmeligheder

På trods af den offentlige interesse bør sagen føres bag lukkede døre, mener anklageren

Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil blive stillet for retten for at have overtrådt straffeloven ved at videregive fortrolige oplysninger. Det oplyser anklagemyndigheden.

Skridtet er ikke nogen overraskelse. Han fortalte sidste vinter, at han var blevet sigtet 20. december, da PET-medarbejdere opsøgte ham ved hans hjem i Nordsjælland.

10. maj sidste år indstillede Rigsadvokaten til justitsministeren, at der skulle rejses en straffesag mod den markante politiker.

Imidlertid var der ikke flertal i Folketinget for at ophæve Claus Hjorts parlamentariske immunitet.

Modstanden skyldtes, at flere partier ikke mente, at de kunne få tilstrækkelig besked om sagen, og derfor kunne straffesagen ikke blive til noget.

Forventer ikke straf på mere end fire år

Imidlertid stillede Claus Hjort ikke op til folketingsvalget i november, og derefter har anklagemyndigheden ikke skullet få grønt lys fra Folketinget.

Overblik: Claus Hjort har bekræftet kabelsamarbejde

 • Whistleblower Edvard Snowden afslører i 2014 via dokumenter, at en amerikansk efterretningstjeneste har en aftale med Danmark om at tappe et dansk fiberkabel med tele- og internettrafik.
 • De danske kabler er vigtige, fordi der går meget international trafik igennem dem. For eksempel russisk, skandinavisk og tysk foruden selvfølgelig dansk. Der er tale om internetdata og information om telefonsamtaler og tekstbeskeder.
 • I 2013 bekræftede daværende chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Thomas Ahrenkiel, at FE deler data indsamlet ”i et konfliktområde i udlandet” med USA.
 • Han bekræftede ikke samarbejdet i Danmark. Ifølge aftalen bliver data om danske statsborgere sorteret fra. Men der er tale om en grovsortering.
 • Aftalen skulle være indgået af den socialdemokratiske regering allerede i 1998 efter stort pres fra USA. Siden har skiftende regeringer opretholdt den.
 • I 2020 kritiserede Tilsynet med Efterretningstjenesterne, at FE har tilbageholdt afgørende oplysninger for tilsynet. Det skete i en kortfattet, men opsigtsvækkende pressemeddelelse.
 • FE-chef Lars Findsen, tidligere departementschef for Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel og flere andre FE-ansatte blev hjemsendt. Siden blev de frikendt af en kommission bestående af tre landsdommere. Sagen har været hemmeligholdt.
 • Alligevel blev Lars Findsen i 2021 sigtet i sagen og siden tiltalt.
 • Claus Hjort Frederiksen blev også sigtet i 2021. Sigtelserne er blevet holdt hemmelige.
 • Men ifølge flere medier skyldes sagen det hemmelige kabelsamarbejde mellem Danmark og USA.
 • Claus Hjort har flere gange tidligere bekræftet et overvågningssamarbejde mellem Danmark og USA. For eksempel over for Weekendavisen i april 2020, Berlingske i september 2020 og i et tv-program på TV 2 News i december 2021.
 • 10. maj 2022 indstillede Rigsadvokaten til justitsministeren, at der skulle rejses en straffesag mod Claus Hjort. Der var dog ikke politisk flertal for at ophæve immuniteten for Claus Hjort, der dengang var folketingsmedlem.
 • Ved folketingsvalget i november stoppede Claus Hjort i Folketinget. Dermed var han ikke længere beskyttet.
 • 21. februar 2023 oplyser anklagemyndigheden, at den har rejst tiltale mod et tidligere folketingsmedlem for overtrædelse af straffelovens paragraf 109.
 • Paragraffen har en strafferamme på op til 12 års fængsel. Men anklagemyndigheden har rejst sagen som en domsmandssag, hvilket betyder, at straffen skal være mindre end fire års fængsel.
 • Tiltalen går på, at han skal have røbet eller videregivet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed. Anklagemyndigheden oplyser ikke nærmere om tiltalen og ønsker retssagen afholdt bag lukkede døre.
 • Retssagen er endnu ikke berammet.

Kilder: Ritzau, Information, Politiken, DR Nyheder.

Det er justitsminister Peter Hummelgaard (S), der har tiltrådt indstillingen om at rejse tiltale mod den tidligere minister. Det fremgår af tirsdagens pressemeddelelse om sagen.

Her står også, at anklagemyndigheden ønsker at få sagen behandlet af domsmænd. Det betyder, at man ikke forventer en straf på fængsel i fire år eller derover.

Tiltalen drejer sig om overtrædelse af en uhyre sjældent brugt bestemmelse i straffeloven.

Udtalelser på TV 2 News

Sagens hovedperson har selv tidligere fortalt, at sagen hviler på hans udtalelser i den offentlige debat.

I programmet ’Lippert’ på TV 2 News udtalte han sig om samarbejdet mellem danske og amerikanske myndigheder om tapning af kommunikation i kabler.

Udtalelserne faldt, da emnet var centrum for en betydelig offentlig debat. Den hang sammen med en mistanke mod Forsvarets Efterretningstjeneste og den efterfølgende hjemsendelse af chefen for FE, Lars Findsen, og flere andre topfolk. De blev dog renset ved en hemmelig dommerundersøgelse.

I tirsdagens pressemeddelelse udtaler statsadvokat Jakob Berger Nielsen, at videregivelse af statshemmeligheder kan gøre det sværere for efterretningstjenesterne at udføre deres arbejde.

”Det er selvsagt alvorligt, når højt klassificerede oplysninger, der er belagt med tavshedspligt, og som er væsentlige for efterretningstjenesternes arbejde med at beskytte Danmark, bliver videregivet til uvedkommende,” lyder det fra statsadvokaten.

Anklager vil have lukkede døre

På trods af den offentlige interesse bør sagen føres bag lukkede døre, og end ikke med en dør på klem, mener statsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Ønsket om dørlukning vil blive rejst over for retten, som derefter skal træffe afgørelse om, hvordan processen skal foregå.

Statsadvokaten mener, at hensynet til efterretningstjenesterne er vigtigere end hensynet til offentlighedens indsigt i sagen. Faktisk vejer det ”klart tungere”, fremgår det af hans udtalelse i en pressemeddelelse.

”Det skal være muligt at retsforfølge uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger, uden at man risikerer, at efterretningstjenesternes mulighed for at løfte deres arbejdsopgaver bliver yderligere kompromitteret, hvilket en åben eller delvis åben proces vil skabe en alt for stor risiko for,” udtaler Jakob Berger Nielsen.

Derimod har Claus Hjort selv tidligere udtalt, at han ønsker åbenhed om sagen.

I en verserende straffesag mod en tidligere ansat i PET har anklagemyndigheden mødt modstand i retssystemet, når det gælder spørgsmålet om dørlukning eller ej.

Den 62-årige tidligere ansatte i PET er sigtet for brud på tavshedspligten. Han beskyldes for at have overtrådt straffeloven ved at give journalister oplysninger om Ahmed Samsam, har flere medier berettet.

Men Østre Landsret har trodset anklagemyndighedens krav om dørlukning og har for nylig givet to medier delvist medhold i, at retsmødet kan foregå for åbne døre.

Anklagemyndigheden vil dog ikke rette sig efter landsretten og forsøger at få spørgsmålet indbragt for Højesteret.

0 Kommentarer