Claes Kastholm: Groft Sagt overlever

Efter en lang samtale i aftes med Lisbeth Knudsen har Claes Kastholm besluttet at fortsætte som bidragsyder til Berlingske-spalten 'Groft Sagt'. Han fastholder, at fyringen af Lars Hedegaard var »meget uklog«. (opdateret)

Efter en lang samtale i aftes med Lisbeth Knudsen har Claes Kastholm besluttet at fortsætte som bidragsyder til Berlingske-spalten 'Groft Sagt'. Han fastholder, at fyringen af Lars Hedegaard var »meget uklog«. (opdateret)

Flere dages heftig debat om rammerne for klummeskribenters virke og frihed på Berlingske Tidende er nu foreløbig afløst af forsoning. I hvert fald for de resterende mænd på holdet bag Berlingske-spalten 'Groft Sagt'.

Siden formanden for Dansk Trykkefrihedsselskab, Lars Hedegaard, forleden blev fyret som fast bidragsyder til 'Groft Sagt', har der ellers været voldsom ballade om vilkårene og ledelsens indgriben.

Lars, der er kendt som meget kritisk over for islam og muslimer, mener selv, at han er blevet fyret af politiske grunde. Og efterfølgende meldte kollegaen Claes Kastholm ud, at han ville overveje at forlade 'Groft Sagt', fordi han syntes, at beslutningen om at fyre Lars Hedegaard er »meget uklog«.

»Det betyder et stort tab for 'Groft Sagt' og svækker sammensætningen af holdet bag spalten,« siger han til Journalisten.dk.

Efter en lang samtale i aftes med Berlingske Tidendes chefredaktør, Lisbeth Knudsen, har Claes Kastholm dog besluttet, at han vil blive.
»Ja, jeg bliver. Jeg tager fat igen i løbet af en uges tid,« siger han.

Claes Kastholm understreger dog, at han følte sig mere tryg med de tidligere chefredaktioner på Berlingske Tidende:
»De tidligere ledelser på Berlingske har forstået det særlige omkring 'Groft Sagt', at man ikke bare kan skifte ud blandt bidragsyderne uden at spørge os. Ikke for at vi skal have selvstændig ledelsesret. Der skal naturligvis være konsensus om kvaliteten og konsensus om uafhængigheden. Men 'Groft Sagt' er så speciel en spalte, der kræver den rette sammensætning. Og hvis ikke den har det rette vidensniveau og intellektuelle niveau, så bliver den meningsløs,« siger Kastholm.

Han tilføjer dog, at samtalen i aftes med Lisbeth Knudsen har givet ham tro på, at der fremover vil blive taget hensyn til de særlige forhold for 'Groft Sagt'-panelet:
»Udfaldet er blevet, at 'Groft Sagt's kernemedarbejdere fremover inddrages i beslutninger om holdets sammensætning.«

Hvad angår diskussionen om Lars Hedegaards kritik af islam, der angiveligt skulle have virket provokerende, siger Claes Kastholm:

»Efter min mening kan de ikke svare tilfredsstillende på, hvad der er årsagen til fyringen. Lisbeth holder fast i, at det ikke har noget med hans islam-kritik at gøre.«

Tror du på det?
»Nej, det tror jeg ikke på. Men hun bliver meget krænket over det angreb.«

Claes Kastholm var i de seneste dage altså tæt på helt at opgive sit virke som 'Groft Sagt'-skribent, men den tanke er nu droppet, og han understreger, at der ellers intet er at udsætte på Berlingske.
»Vi har på intet tidspunkt fået indskrænket vores redaktionelle frihed. Og jeg mener, vi får alt det i avisen, vi ønsker – når vi ellers holder os inden for injurielovgivningen. Men jeg vil ikke gøre mig klog på Lars Hedegaards afgang.«

Han tilføjer dog, at ingen bør være hævet over kritik. Ej heller bidragsyderne til 'Groft Sagt'.
»Og det har måske nogle gange knebet i Hedegaards tilfælde. Han har en tendens til fanatisme. Så jeg forstår godt den kritik, der måtte være. Men jeg synes, tabet er meget stort, fordi han er en af dem, der ved mest om islam og radikal islam.«

»Min egen reaktion går på det forhold, at vi ikke kan leve med, at 'Groft Sagt'-holdet bliver sammensat hen over hovedet på os. Dernæst er jeg personligt ked af, at Lars Hedegaard forlader holdet.«

Et helt andet forhold irriterer dog Claes Kastholm – den seneste omlægning af Berlingske Tidende, som har begrænset pladsen og placeringen af 'Groft Sagt':
»Det har ikke været til nogens fordel, de omlægninger af avisen, der er foretaget. 'Groft Sagt' er en af de meget få succeser de seneste 10 år for betalingsaviserne, men alligevel så har man valgt at skære ned på plads og give os en anden placering i avisen.«

Hele avisen er blevet skåret ned. Så hvorfor skulle I gå fri?
»Jeg forstår godt, at man fra andre sider i journalistikken kan sige det. Men jeg mener, at vi, der har bygget den rubrik op, har en god fornemmelse for, hvordan den kommer til at virke bedst. Og også hvordan folk kommer til at yde deres bedste. Og ødelægger man den balance, så kan man risikere, at det bliver til en prædikestol og rene grovheder. Men 'Groft Sagt' skal have det satiriske og underfundige i sig. Og så kan man godt kalde os mimoser. Det er klart. Men 'Groft Sagt' er altså en lille guldklump for avisen.«

Ifølge Claes Kastholm er der planer om at finde nogle andre til at erstatte Hedegaard i 'Groft Sagt'-panelet, men der er foreløbig ikke nogen kandidater.

»Det er ikke så nemt, for folk skal kunne det satiriske, være godt orienteret og uafhængige.«

Blandt de øvrige på holdet er fortsat Egon Balsby, Michael Jalving, Ditlev Tamm og Peter Kurrild-Klitgaard.

Hvad angår Lars Hedegaard, så er han gået i midlertidigt eksil på JP som gæsteskribent.

Læs også Lisbeth Knudsens blog om Hedegaard og Kastholm.

6 Kommentarer

Kristian Ditlev Jensen
18. NOVEMBER 2008
Re: Claes Kastholm: Groft Sagt overlever
Slet ikke, jeg har altid syntes, det var en skodklumme. Men nu du nævner den, så var den da et godt eksempel på, hvor ubegavet han skriver. I klummen starter han med at sige, at litteratur ingen indflydelse har for alvor. Hvorefter han kommer med en liste, der fylder to spalter med eksempler. Det flot tænkt, synes jeg. Lidt det samme gjorde sig gældende i hans umotiverede overfald på mig i samme klumme - der var slet ingen sammenhæng imellem min kronik, der handlede om en bank, der opfører sig uetisk - og som straks rettede ind, da kronikken blev trykt - og så hans pladder om, at jeg skulle være dum som en dør. Klummen handlede bl.a. også om, at forfattere over en kam intet ved om politik - personificeret i min person skulle det så vise sig. Det er jo interessant al den stund, at jeg arbejder med politisk kommunikation på internationalt topplan til daglig. Men sådan er han åbenbart. Han skrev også, at jeg var en dårlig forfatter. Jamen, jamen. Skal vi ikke kigge på litteraturpriser.dk - og så tage den derfra? Ærligt? Jo mere Kastholm plasker i de rørte vande, jo mere synker han til bunds. Og sådan har det være lige siden ... Men det taler man naturligvis ikke om i journalistkredse. I hvert fald ikke, når han er tilstede. Jeg forstår ærligt talt ikke, at udskejelser i den helt hårde ende - som Kastholms, Annegrethe Rasmussens og lignende ikke bare giver det røde kort. Sådan ville det være i mange andre brancher, tror jeg.
Kristian Ditlev Jensen
17. NOVEMBER 2008
Re: Claes Kastholm: Groft Sagt overlever

Det kan ikke rigtig overraske nogen, at den fra Ekstra-Bladet bortviste eks-redaktør Claes Kastholm, der siden er blevet degraderet til klumme-kriver i Groft Sagt i Berlingske, når til den klare og uvildige vurdering, at klummen, han altså selv laver, er "en af de meget få successer de seneste 10 år for betalingsaviserne". Det svarer meget godt til hans dømmekraft i øvrigt. Gad vide, hvorfor det er gået over hovedet på ham, at stort set alle hans kolleger synes, at Groft Sagt er en gang lavpandet, uforskammet personangreb, der først og fremmest forplumrer debatten og bestemt ikke gør verden til et hverken smukkere, mere retfærdig eller mere oplyst sted. Og som bestemt ikke højner niveauet på nogen som helst måde. Af samme grund er det nærmest hikstende morsomt, at han taler om det "intellektuelle niveau" hos skribenterne. De fleste af dem er jo ikke kendt for noget som helst intellektuelt produkt af nogen egentlig kvalitet. Bortset, naturligvis, fra Claes Kastholm selv, der, da han var formand for Literatturrådet, mente, at der udgives alt for mange ligegyldige bøger i Danmark, thi han har naturligvis selv udgivet en lang række bøger, der står som folkekære, moderne klassikere. Kom, nævn én, bare én. Nej vel. Nu skriver han så, at Groft Sagt "overlever", underforstået: Han selv bliver. Mage til fuldkommen ubegrundet megalomanisk selvglæde skal man sgu lede længe efter.

Jens Sillesen
15. NOVEMBER 2008
Re: Claes Kastholm: Groft Sagt overlever

Det er jo lidt pinligt at læse Lisbeth Knudsens blog. Hun erkender jo, at hun har brudt gældende lovgivning på to punkter:

For godt to måneder siden traf vi den beslutning i forbindelse med fornyelsen af avisen, at vi 1) ville fastholde ”Groft sagt”- spalterne på en fornem plads på debatsiderne, men at vi samtidig 2) ville foretage en nænsom fornyelse og foryngelse af skribentholdet bag ”Groft sagt”.  Ja, vi havde i chefredaktionen og på debatredaktionen tilmed den tanke, at ”Groft sagt” ikke for tid og evighed behøvede at være ene vrisne mænd, men at det kunne være forfriskende med en enkelt kvinde på holdet.

Lisbeth Knudsen ønskede en "foryngelse" og "en enkelt kvinde" på holdet. Det kan man sympatisere med eller lade være, men det er ulovligt. Ville Lars Hedegaard blive fyret, hvis han havde været en ung kvinde? Ikke ifølge Lisbeth Knudsen. Lars Hedegaard blev altså fyret på grund af køn og alder, og det er mod gældende dansk lovgivning.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30750 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30199 

At Lars Hedegaard med sit tilbud om at holde informationer tilbage mod at Lisbeth Knudsen holder mund så viser en noget pjevset holdning er en anden ting. Kunne ofre i "Groft sagt" få samme behandling som chefredaktøren?

Morten Dreyer
14. NOVEMBER 2008
Re: Claes Kastholm: Groft Sagt overlever

Det er rart at Kastholm fortsætter.

Men er der tale om et midlertidigt stop i socialdemokratiseringen af Berlingske pga. en uventet skarp kritik af Knudsens tandudtrækning af vid og holdning ?

Flere