Citater fra delegeret-møde

Stig Petersen: »Sagligt, hyggeligt - og kedeligt. Som freelancer oplever jeg mødet meget positivt, der er jo stor interesse for, at vi skal have bedre vilkår. Men der er ikke så megen kraft og saft - det er faktisk lidt tyndt. Jeg hører ingen store slagsmål, og selv om HB stiller mange forslag, så virker det ikke som »det her er pokkerme vigtigt for os! Jeg savner en egentlig opposition og en debat om fagets indhold - og hvor er de sædvanlige show fra de studerende?«

Stig Petersen:
»Sagligt, hyggeligt – og kedeligt. Som freelancer oplever jeg mødet meget positivt, der er jo stor interesse for, at vi skal have bedre vilkår. Men der er ikke så megen kraft og saft – det er faktisk lidt tyndt. Jeg hører ingen store slagsmål, og selv om HB stiller mange forslag, så virker det ikke som »det her er pokkerme vigtigt for os!
Jeg savner en egentlig opposition og en debat om fagets indhold – og hvor er de sædvanlige show fra de studerende?«

Stig Petersen er

freelancejournalist.

Annelise Mølvig:
»Vi trænger til en ordentlig debat af forbundets struktur i stedet for at bruge al den tid på smålapperier. Det kunne blive en debat, der kunne trække tænder ud.
Når FreelanceGruppen ikke har været så meget på talerstolen, som vi plejer, så er det fordi, vi simpelthen har været målløse! I dag er det de fastansatte, der taler om, hvor vigtigt det er at holde sammen med freelancerne – det har vi sagt i årevis, mens resten af salen har vrænget og buh'et af os. Det er nye toner.«

Annelise Mølvig er freelancer.

Bjarne Jensen:
»Kedeligt … Nu lyder jeg som en gammel mand, men tidligere var ingen i tvivl om, hvem der var formand for journalisteleverne. Nu aner jeg ikke, hvem de er. Før var man sikker på, at eleverne eller freelancere satte lidt liv i gaden. Det hele er blevet for pænt. Alle er enige. Og alle er blevet enige om det store medieforbund.
Jeg synes, der mangler lidt engagement.«

Bjarne Jensen er

tillidsrepræsentant på

Århus Stiftstidende.

Ole Corneliussen:
»Kedeligt. Det er nøgleordet. Måske er det tænkt fra forbundsledelsen side, så er det godt argument for kun at have delegeretmøde hvert andet år.
Noget, der ikke er et problem, bliver gjort til et problem her på delegeretmødet«.

Ole Corneliussen er

tillidsrepræsentant på

Radioavisen.
Hans Otto:
»Det var stort set et trist møde, bortset fra den meget engagerede debat om bijobberi. På mig virkede det, som om hovedbestyrelsen fremsatte et hav af vedtægtsændringer bare for at fremsætte dem. Mange af dem var ikke gennemtænkte, flere blev trukket inden afstemningen, og andre gange lavede HB ændringsforslag til ændringsforslag. Det var noget sjusk.
Og så er det en klar fejl, at hovedbestyrelsen i år sad nede i salen. De skal tilbage på podiet, så vi kan se deres mimik.«

Hans Otto er formand for Pressefotografforbundet.

Finn Frandsen:
»Jeg savner et punkt, der gør det lidt dramatisk. Det er svært at fornemme noget, der trækker tænder ud. Det virker stereotypt og forudsigeligt.«

Finn Frandsen er fotograf på Politiken

Tina Krongaard Andersen:
»Det er sjovt, spændende og lærerigt at være med, selvom der diskuteres en masse ting, vi ikke har forstand på.
Nogle af debatterne bliver lovlig lange – for lange, fordi de tilsyneladende ikke ændrer folks holdning til tingene.
Man kunne overveje en anden mødeform, hvor man blev opdelt i smågrupper, så det ikke hele tiden er de samme, der taler. Det ville måske give folk et større udbytte.«

Tina Krongaard Andersen er formand for Kredsen af Journaliststudende.

Torben Kragh:
»Der er for megen struktursnak og for lidt holdning og politik – det undrer mig, at den slags kan tage så megen tid.
Vi 300, der sidder om bordene er heller ikke spændende nok. Måske er vi blevet mere pragmatiske og konsensussøgende i DJ. Vi er lidt satte og tilfredse, men der er stadigvæk meget at kæmpe for: Bedre lønforhold i provinsen og ophavsretten for eksempel.«

Torben Kragh er journalist på Fagbladet og var medlem

af hovedbestyrelsen

i Dansk Journalistforbund

i 1994 – 1996.

Jytte Kjærgaard:
»Mødet har et for uambitiøst præg. Vi bruger al for megen tid på at justere regler og alt for lidt på at diskutere, hvad vi vil med vores fagforening.
Jeg savner nogle mere visionære tanker fra formanden – tanker, som kunne lægge op til nogle større diskussioner. Men det er måske mig, der har en gammeldags forventning til en forbundsformand.«

Jytte Kjærgaard er

tillidsmand på B.T.

Helle Bygum:
»Røvhamrende kedeligt! Dagens gyser var punkt 8.h., tror jeg, mine negle er helt bidt ned – men blev det i øvrigt vedtaget eller ej? Vi brugte en time på at diskutere en fodnote, som måske var en håndnote, og som ingen kan huske, hvor kom fra …
Lars Poulsen har i mange år forgæves foreslået, at der kun skulle være delegeretmøde hvert andet år. Og nu gør han mødet så kedeligt, at vi ikke orker at komme næste år.«

Helle Bygum er tillidsmand på TV-Avisen.

Thomas Szlavik:
»Jeg tror, det er det mest kedelige delegeretmøde, jeg har været med til. Og jeg har været med til en 10 stykker. Visionsløst. Enigheden er dræbende på en eller anden måde.
Vi er derude, hvor René Simmel (Kreds 1-formand og kollega på Ekstra Bladet red.) og jeg er nødt til at være uenige bare for, at der sker lidt.
Dermed argumenterer jeg ikke for, at der kun skal være delegeretmøde hvert andet år. Årlige delegeretmøder er nødvendige for den demokratiske proces og for at hovedbestyrelsen kan holdes i ørerne. Vi skal bare have mere indhold næste år«.

Thomas Szlavik er tillidsmand på Ekstra Bladet.

Morten Uhrenholdt:
»Det har været lidt småkedeligt. Debatlysten er ikke så stor som tidligere, men jeg kan ikke gennemskue, om det er fordi, der ikke er noget at skændes om.
Tidligere var der store ideologiske debatter, hvor folk talte med meget store ord – og så var der nogle gode, gamle retorikere, som Pedro, der kom med indlæg, som ikke var strengt faglige, men de var fand'me morsomme! Det savner jeg.«

Morten Uhrenholdt er

formand for Journalistgruppen i Danmarks Radio.

Tage Clausen:
»Gab …
Det er skudt i hovedet at holde delegeretmøde hvert år. Der er jo ikke noget at tale om. Der er ingen saglig begrundelse for at fyre en million af på delegeretmøde hvert år.«

Tage Clausen er

forbrugerredaktør

på Jyllands-Posten og var medlem af hovedbestyrelsen fra 1989-96.

Jens Langergaard:
»Tamt …
Hele mødet er ved at strande til i lovændringsforslag, hvor folk hæger om en måde at få valgt delegerede på en bestemt måde. Det er surt at tale struktur, når det kun handler om interne regler. Dødkedeligt at traske rundt i. I stedet skulle vi snakke om, hvad vi vil, hvad det er for et rummeligt forbund, vi vil være. Så kan man da godt snakke finesser bagefter. Her starter man med finesserne.
Men et lyspunkt er det, at der ved én af lovændringerne vil blive skabt mere dynamik i valghandlingen næste år, hvor folk får en bedre chance for at markere sig«.

Jens Langergaard er

fællestillidsmand

i Det Berlingske Hus.

Henrik Bruun:
»Det er et par dage præget af proportionsforvrængning. Når de vigtige sager går så nemt igennem, så kommer de politiske manifestationer på de små, strukturspørgsmål. Men krudtet bør gemmes til de vigtige punkter.
Desuden præges mødet af, at langt de fleste – også jeg – er lovlig meget stemmekvæg, der følger en intern gruppedisciplin.«

Henrik Bruun er tillidsmand på Østjyllands Radio, DR.

Pia Elers:
»Det er fedt at mødes og diskutere med kolleger, men det er en svaghed, at debatten mest foregår uden for mødelokalet. De fleste ting kommer først op om aftenen eller natten – så bliver der diskuteret helt vildt over kaffen eller i baren.
Måske skulle man luge noget ud i punkterne på dagsordenen – men jeg synes, det giver et fagligt kick at mødes med dem fra de andre arbejdspladser – og delegeretmødet skal holdes hvert år.«

Pia Elers er journalist

på TV 2.

Rene Simmel:
»Visionsløst og røvkedeligt. Hvis strukturdiskussion er det vigtigste, så har DJ et problem. Kedsommeligheden skyldes den grå konsensuslinie, som HB lægger, fordi den søger tryghed. Men vi andre bidrager jo heller ikke.
Jeg savner snakken om, hvad vi vil, og hvor vi skal hen. Hvem skal være med i DJ, og hvem skal ikke? Det er spørgsmål, der bliver vigtigere og vigtigere, fordi udviklingen er så hidsig.«

Rene Simmel er formand for Kreds 1.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right