Christian Jensen: Regeringen vil slå åbenheden ihjel

I stilhed er den danske regering i gang med at slå åbenheden ihjel, og pressen har overset det, mener Informations nye chefredaktør, Christian Jensen. Han sammenligner den nye offentlighedslov med Kongens censurlov i 1799.

I stilhed er den danske regering i gang med at slå åbenheden ihjel, og pressen har overset det, mener Informations nye chefredaktør, Christian Jensen. Han sammenligner den nye offentlighedslov med Kongens censurlov i 1799.

»I al stilfærdighed har regeringen besluttet at ombringe grundlæggende principper for åbenheden i den danske forvaltning,« indleder Christian Jensen sin leder i mandagens udgave af Information.

Den nye chefredaktør kritiserer i skarpe vendinger, at selv om selve retssikkerheden er på spil, er der stort set ingen medier, der dækker den nye offentligheds- og forvaltningslovgivning, der er i fuld gang med at blive udarbejdet.

Den nye lovgivning vil underminere nogle af de søjler, vores samfund hviler på, mener han.

»Vedtages den som fremsat, vil f.eks. forældre til tvangsfjernede børn fremover ikke kunne få adgang til den vurdering, der har ført til fjernelsen. Forældre vil kunne få adgang til alt materiale i sagen, men vil være afskåret fra det skøn, der førte til indgreb. De får altså præmisserne, men ikke konklusionen. Det samme vil gælde i skattesager, byggesager og i andre socialsager,« skriver han.

Han fremhæver også konsekvenserne for pressen.

»Fremover skal såkaldt ministerbetjening være undtaget aktindsigt. Det bryder med gældende lov, der tillader aktindsigt i korrespondance mellem ministerier og styrelser. Her må vi spørge: Hvad kan foregå i et ministerium eller en styrelse, som ikke i sidste ende er ministerbetjening?«

Netop de nye regler for aktindsigt er blevet kritiseret i Dansk Journalistforbund, og der har været hed debat om, hvordan forbundet skal forholde sig til offentlighedsloven. Der er nemlig også gode ting i den nye lovgivning.

»Der er bestemt forbedringer. Åben adgang til myndighedernes postlister og databaser forbedrer kontrollen af magten. Det er prisværdigt, at Danmark indfører, hvad der har været fast praksis i eksempelvis Sverige i årevis,« skriver Christian Jensen.

Han mener, at tilbageskridtene er mere centrale end forbedringerne. Og hvis den nye lovgivning ender med et tilbageslag for pressefriheden, så sammenligner Christian Jensen det med en historisk begivenhed i dansk ytringsfrihedshistorie: Censurloven af 1799.

»Der vil gå en linje tilbage til 14. september 1770, hvor Johann Friedrich Struensee afskaffede censuren og indførte ‘fuldstændig skrivefrihed'. Pressen begyndte at gå kritisk til værks, hvilket magthaverne ikke brød sig om. Nogle år efter at Struensee var blevet henrettet på Østre Fælled, nedsattes en trykkefrihedskommission, der slukkede ‘pressefrihedens lys' med Frederik VI's censurlov i 1799,« skriver han.

Journalisten.dk har fulgt diskussionen om offentlighedsloven over flere måneder, og vi har oprettet et tema her på sitet. Læs alle artiklerne i temaet: Striden om offentlighedsloven

2 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
20. OKTOBER 2010
Re: Christian Jensen: Regeringen vil slå åbenheden ihjel

Hmm... hvem skulle være kritiske overfor den nye lovgivning, sandhedden er jo, at med mediestøtten, der har regeringen købt en så stor "aktiepost" i alle de trykte medier, at de slet har råd til at være kritiske, og DR og TV2 er jo ejet af staten, så de er også fromme som et lam.

Og hvis der opstod en række store on-line medier, som havde mange læsere, og som var kritiske overfor regeringen og nye love, så ville der straks komme et lovforslag om indførelse af en mediestøtte til de digitale medier, så de også kunne styres med et tryk på pengepungen.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Luci Smith
20. OKTOBER 2010
Re: Christian Jensen: Regeringen vil slå åbenheden ihjel

Underligt hykleri / dobbeltmoral med en regering der udadtil bryster sig af utringsfrihed og indad prøver at fjerne aktindsigt. 

Jeg har da også oplevet, at myndighederne i Danmark kunne agere uden at borgere kunne få indsigt.

Det er ret tankevækkende med henvisningen til 1799. 

Endnu et område hvor der er langt vej til Sverige, som jeg ynder at kalde 'Verdens Moderneste Land'.