Chikanesag: Sigrid og Josefine kritiserer DJ for ikke at orientere om deres sag

Onsdag afleverer DJ’s advokat sin undersøgelse af anklager om seksuelle krænkelser i DJ fra to tidligere studentermedhjælpere. Men de to efterlyser orientering om deres sag fra DJ. ”Alt, jeg ved, har jeg skullet læse mig til i medierne,” siger Sigrid Strøyer. Helt efter bogen, siger DJ og advokaten

”Det er underligt at være involveret i en sag og overhovedet intet få at vide.”

Sådan siger Sigrid Benedikte Strøyer, der i forlængelse af et opslag på Facebook i november stod frem i Journalisten og fortalte, at hun havde følt sig udsat for seksuelle krænkelser som studentermedhjælper i Dansk Journalistforbund (DJ). Det samme gjorde en anden tidligere studentermedhjælper. 

Sagen har udløst en ekstern undersøgelse af anklagerne og DJ-ledelsens mulige viden om dem. Og det er forløbet omkring den undersøgelse, som de to tidligere studentermedhjælpere nu kritiserer. De har begge ladet sig interviewe til undersøgelsen, men de fortæller, at de ikke er blevet orienteret om sagsforløbet af DJ.

”Hverken Sigrid eller jeg har på noget tidspunkt fået noget som helst at vide fra DJ, hvilket jeg faktisk synes er ret vildt. Jeg synes ikke, det er okay, at jeg ikke orienteres om min egen sag,” siger den tidligere studentermedhjælper ”Josefine”, som Journalisten har anonymiseret.

Sigrid Bennedikte Strøyer bakker hende op:

”Alt, jeg ved, har jeg skullet læse mig til gennem medierne. Desværre,” siger hun.

Fik ikke besked om udskydelse af rapporten 

De to nuværende DJ-ansatte, som anklagerne om chikane og seksuelle krænkelser retter sig mod, har begge nægtet sig skyldige. Og topledelsen i DJ har afvist at have kendt til krænkelserne. Direktøren og to andre ansatte er suspenderet, mens advokatundersøgelsen er i gang.

Undersøgelsen skulle oprindeligt afleveres til DJ fra advokat Karen Margrethe-Schebye den 21. december. Men lige inden jul blev afleveringsfristen udsat til 10. januar. Det er bl.a. den udsættelse, de to tidligere studentermedhjælpere kritiserer, at de ikke er blevet orienteret om.

”DJ har ikke informeret os om, at der ville være en undersøgelse, og hvornår den skulle være færdig. Og undersøgeren har heller ikke orienteret om, at den er blevet udskudt,” siger Josefine.

Hendes advokat, Medea Plesner, fra advokatfirmaet Kennedys bekræfter over for Journalisten, at hun ikke fik besked om det, da undersøgelsen blev udskudt i december. Det samme fortæller Sigrid Benedikte Strøyers advokat, Morten Erritzøe Christensen. De hørte om det fra deres klienter, der havde læst det på DJ’s hjemmeside.

”Jeg synes egentlig, det er fornuftigt nok, at man følger den producere, at Karen-Margrethe Schebye orienterer os, og vi orienterer vores klienter. Det er så bare uheldigt, at hun ikke har orienteret os om, at hendes afleveringsfrist var udskudt. Det kunne vi godt have ønsket os at få at vide,” siger Medea Plesner.

Advokat: De to kvinder er ikke parter i sagen

DJ’s rådgivningschef, Jette Kayerød Christensen, der er konstitueret som en del af forbundets daglig ledelse, bekræfter i et mailsvar til Journalisten, at DJ ikke løbende har orienteret de to kvinder eller deres advokater om sagen. Det har heller aldrig været meningen.

”En eventuel korrespondance herom har retteligt skullet foregå mellem undersøgeren og de to kvinders advokater,” skriver hun.

Det bekræfter DJ’s eksterne undersøger, Karen-Margrethe Schebye. Hun siger desuden, at det også er helt efter bogen, at hun ikke via deres advokater har orienteret de to kvinder om sagsforløbet – herunder også udsættelsen af hendes afleveringsfrist.

”Udgangspunktet er, at de ikke er parter i sagen. Og derfor har de ikke nogen særlig adkomst til at få noget at vide om processen og konklusionerne. Det er ikke et retskrav. Jeg kunne da sagtens have ringet til de pågældende advokater, men det var ikke det mest magtpåliggende for mig,” siger Karen-Margrethe Schebye.

Hvorfor betragtes de ikke som parter i sagen, når det er deres klager, som har udløst hele undersøgelsen?

”Fordi det ikke er dem, der er i fokus for den her undersøgelse. Det er ikke dem, som undersøgelsens konklusioner kan ramme,” siger hun.

Josefine: Vis en form for respekt 

DJ’s hovedbestyrelse er indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar. Her skal de diskutere advokatundersøgelsens resultater og drøfte mulige konsekvenser. Forinden vil de få udleveret en version af rapporten.

Både Sigrid Benedikte Strøyer og Josefine siger til Journalisten, at de efter hovedbestyrelsesmødet håber at blive orienteret om rapportens konklusioner, inden disse meldes officielt ud.

”Jeg behøver ikke at vide noget om de andres sager, og jeg behøver ikke at underrettes løbende. Jeg gad bare godt læse, hvem der vidste hvad om min sag, inden DJ melder det ud til alle deres medlemmer i et kort referat eller en konklusion,” siger Sigrid Benedikte Strøyer.

Hvis det er vigtigt for dig at få informationer om sagsforløbet, hvorfor har du så ikke spurgt DJ efter det via din advokat?

”Jeg mener, at deres advokat burde have orienteret min advokat om forløbet. Og derigennem mig. I stedet for at det er mig, der skal være den opsøgende,” siger hun.

Josefine bakker hende op:

”Jeg vil gerne have, at der bliver vist en form for respekt for, at det her altså ikke handler om samtlige 17.000 medlemmer, den brede offentlighed og DJ’s image udadtil, men om mig og Sigrid og noget helt vildt privat,” siger hun.

Werge: Beklageligt, hvis de oplever det sådan 

DJ’s formand, Lars Werge, afviser at kommentere selve sagen. Han vil derfor heller ikke oplyse, hvornår og hvordan de to kvinder vil blive orienteret om rapportens konklusioner og eventuelle konsekvenser.

Kan du forstå, at de to tidligere studentermedhjælpere synes, det er underligt, at de selv skal opsøge alle informationer om sagen på DJ’s hjemmeside?

”Hvis det er sådan, de har oplevet det, er det selvfølgelig beklageligt. Men jeg har ingen kommentarer til det,” siger Lars Werge.

 

0 Kommentarer