Chefredaktører kræver fusion

 

 

Danmarks Journalisthøjskole kan ikke stå alene i fremtiden. Det er den klare konklusion af en rundspørge blandt landets chefredaktører, som dermed undsiger skolens ansatte.

Fusion. Der skal to til tango, og DJH er ikke tjent med at være bænkevarmer ved fremtidens uddannelsesbal. Sådan lyder det næsten enstemmigt fra en række chefredaktører på landets største regionale og landsdækkende dagblade samt fra DR og TV 2.

Om dansepartneren skal hedde Den Grafiske Højskole eller Aarhus Universitet, er der delte meninger om. Men ingen af de adspurgte synes, det er en god idé, at DJH forbliver selvstændig.

»Skolen har ikke de ressourcer, der er brug for, og det er begrænset, hvor meget de kan trække på andres ekspertise. Jeg synes, det er fornuftigt, at DJH finder en partner,« siger Jens Holme, chef for Radioavisen.

Han er en af de 24 chefredaktører, der har svaret på den rundspørge om DJHs fusion, som Center for Analytisk Journalistik, DICAR, har foretaget for Journalisten. Her ses et stort flertal, der går ind for en fusion med enten DGH eller AU. Til gengæld er der ingen, der mener, at det er en »ubetinget god idé«, at DJH forbliver selvstændig, og cirka fire ud af fem synes, at det er en direkte »dårlig idé«.

»DJH har brug for andre kompetencer. Der er brug for at sætte et udefrakommende lys på det, journalister skal beskæftige sig med i en enormt foranderlig verden,« siger Klaus Dalgas, chefredaktør på Helsingør Dagblad.

Spørgsmålet om DJH skal gå den »grafiske« eller den »akademiske« vej, skiller vandene mellem landsdækkende og regionale medier. Tendensen er, at de landsdækkende foretrækker Aarhus Universitet og de regionale Den Grafiske Højskole.

»Vi oplever, at praktikansøgerne fra DJH på nogle områder halter bagefter, og det handler i høj grad om det, man i gamle dage kaldte almendannelse, altså viden. Hvis journalisterne skal kunne klare sig, skal de også have en akademisk ballast, og derfor tror jeg dybest set, at det er vejen frem at lægge journalistuddannelserne på universitetet,« siger Palle Weis, chefredaktør på Information.

På lokalt plan er behovet dog et andet.

»Vi er tæt på læserne, og vi må ikke være for højtragende i det, vi laver. Jeg er mere tilhænger af et samarbejde med DGH, så vi journalister også lærer noget om formen. På en mindre avis som Helsingør Dagblad kan jeg sagtens se, hvordan man i redaktionssekretariatet kunne bruge nogle grafiske færdigheder i den daglige avisombrydning,« siger Klaus Dalgas.

Ønsket om en fusion går stik imod holdningen hos medarbejderne på DJH, der hidtil har argumenteret for, at skolen skal forblive selvstændig.

»Jeg er sådan set ikke overrasket. Når chefredaktørerne siger, at vi skal fusionere, så mener jeg, at det er et udtryk for tidsånden. I dag vil alle vokse sig større, så alle ser sig om efter nogen at fusionere med,« siger DJ-tillidsmand Søren Dalsgaard.

Han tilføjer dog, at en del af medarbejderne er positive over for en sammenlægning med Aarhus Universitet.

»Vi mener, at muligheden for en AU-løsning skal undersøges bedre. Hidtil er fusionen med DGH jo bare blevet tromlet igennem, og så er det lidt ligesom at blive tvangsgiftet med en kvinde i burka: Man ved ikke, hvad man får.«

Læs også: Betonbunker søger fyrtårn og Startskud til rektorkapløbet.

0 Kommentarer