Chefredaktør fyret efter magtspil

Da Bjarne Hvirring blev chefredaktør, fik han besked på at synliggøre avisen. Men så fik han selv en chef, der ville være synlig, og pludselig måtte Bjarne Hvirring ikke underskrive sine ledere, repræsentere avisen over for dronningen eller gå direkte til bestyrelsen.

Randers Amts Avis' chefredaktør, Bjarne Hvirring, vidste godt, at der var noget specielt på færde, da han blev ringet op en søndag eftermiddag og inviteret til stærk kaffe på chefens kontor den efterfølgende morgen.

Der havde været flere uoverensstemmelser mellem ham og Erik Frodelund, der er administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på Randers Amts Avis og Århus Stiftstidende, men at Bjarne Hvirring næste dag skulle kalde sig arbejdsløs, kom alligevel bag på ham.

"Jeg mødte op 9. september som aftalt klokken 8.30 og fik da også en kop kaffe, men 8.45 lå der en underskrevet opsigelse, og jeg blev bedt om at hente mine ting og ikke vise mig i huset mere," fortæller han.

Afskedigelsen af den populære redaktør førte til, at medarbejderne på amtsavisen nedlagde arbejdet en hel dag, og i det hele taget er fyringen blevet mødt med forundring i lokalsamfundet.

Bjarne Hvirring har en loyalitetsforpligtelse skrevet ind i sin kontrakt og er meget påpasselig med, hvad han fortæller, men hans pludselige afgang fra avisen har givet anledning til forskellige rygter, som han gerne vil til livs.

"Der var et læserbrev, hvor der blev spurgt til, om jeg havde taget af kassen, og den slags beskyldninger kan jeg ikke leve med. Så får jeg et stort behov for at forklare og har nu valgt at offentliggøre den rigtige årsag, der blev givet som begrundelse for fyringen," siger Bjarne Hvirring.

Til lejligheden har han fundet det stykke papir frem, som sluttede femten års ansættelse på de østjyske fusionsaviser, hvor han siden 1. maj 2000 har været chefredaktør i Randers.
Papiret forklarer, at Bjarne Hvirring har kontaktet bestyrelsen bag om chefredaktør Erik Frodelunds ryg i et spørgsmål vedrørende den daglige drift, og derfor umuliggjort videre samarbejde.

 

Borgmesteren undrede sig
Hvorfor Bjarne Hvirring angiveligt mere end en gang valgte at kontakte avisens bestyrelse bag om chefens ryg, forbliver en hemmelighed.

Til gengæld har det i flere uger været et af de store samtaleemner i Randers, at dronningebesøget i forbindelse med byens 700 års jubilæum gav anledning til en tydelig markering af magtforholdet i redaktionen på amtsavisen.
Hos kommunen tog man det som en selvfølge, at det var den lokale redaktør, der skulle repræsentere byens avis ved de arrangementer, som henholdsvis kommunen og hoffet var vært ved.

Derfor undrede man sig, da chefredaktør Erik Frodelund, der har base i Århus, trådte frem på scenen og påberåbte sig sin status som øverste mand på dækket.

"Det var en overraskelse for os, at Erik Frodelund greb sagen an, som han gjorde. Jeg fik en opringning fra ham, hvor han i ikke så diplomatiske vendinger gjorde mig opmærksom på, at han er chef på avisen, og derfor skulle med til dronningens arrangementer. Det virkede underligt, fordi Bjarne Hvirring er så stor en del af det lokale liv i byen, mens jeg kun havde mødt Frodelund to gange før," fortæller borgmester i Randers, Michael Aastrup Jensen.

På kommunens kontorer rygtedes samtalens ordlyd hurtigt, og man undrede sig over, at Erik Frodelund havde degraderet Bjarne Hvirrings titel som chefredaktør og i stedet valgte at kalde ham for 1. journalist. En titel, som Bjarne Hvirring efterfølgende er blevet tituleret med i flere humoristiske sammenhænge blandt randrusianerne.

 

Kun torvesnak
Flere samtaler med borgmesteren førte til, at Erik Frodelund betingede sig, at enten blev han også selv inviteret til frokost med de kongelige, eller også ville Bjarne Hvirrings invitation blive konfiskeret.

Af hensyn til den lokale chefredaktør valgte kommunen at udvide gæstelisten, så den også kom til at indbefatte Frodelund og frue.

Til gengæld blev Bjarne Hvirrings invitation til aftensoupéren på Dannebrog, som hoffet var vært ved, inddraget til fordel for Erik Frodelund, der angiveligt selv kontaktede stiftsamtmanden for at ændre den oprindelige invitationsliste til byens pinger.

Erik Frodelunds udlægning af historien er en ganske anden, og han mener, at den lokale polemik er "torvesnak".

"Jeg vil ikke ind i den diskussion, men jeg sætter stort spørgsmålstegn ved borgmesterens udtalelser i den her sag. Randers' selvforståelse har været højst besynderlig i forhold til den ledelsesform, der er på amtsavisen. Jeg er administrerende chefredaktør både i Århus og i Randers, og det har jeg været, siden jeg tiltrådte. Bjarne Hvirring var kun medredaktør," siger Erik Frodelund.

Han afviser desuden, at turbulensen omkring dronningebesøget skulle have noget at gøre med fyringen af Bjarne Hvirring.

"Vi var ikke enige om samarbejdet, så enkelt er det. Jeg vil ikke stilles til regnskab for den beslutning, der er truffet her i virksomheden, men jeg kan da sige, at der blandt andet var et lidt for tæt samarbejde mellem Randers Kommune og Randers Amts Avis efter min smag, og det er hele den royale historie også et godt eksempel på," siger Erik Frodelund.

 

Personificeret strid
Bjarne Hvirring, der nu er fritstillet og har et år til at finde et nyt job, vil ikke bekræfte, at degraderingen af hans position som chef på avisen i Randers var den reelle grund til, at han gik til bestyrelsen bag om Erik Frodelunds ryg.

"Det vil jeg ikke ind på, men jeg kan da godt sige, at det, der skete i forbindelse med dronningens besøg i Randers, udkrystalliserede den strid, der var mellem hr. Frodelund og mig. Da jeg blev ansat som chefredaktør under den tidligere ledelse på fusionsaviserne (Aage Lundgaard, red.) fik jeg besked på at synliggøre avisen i lokalsamfundet blandt andet ved hjælp af mig selv og min signatur under de ledere, jeg har skrevet. Frodelund ser anderledes på det, og vores uoverensstemmelse er blevet personificeret i mig og den rolle, en lokal chefredaktør skal have," siger Bjarne Hvirring.

Umiddelbart inden hans afskedigelse blev det vedtaget på avisen, at ledere ikke længere skulle underskrives.

Bjarne Hvirring skrev cirka ni af de 13 ledere, der blev bragt i Randers Amts Avis og Århus Stiftstidende hver uge.

 

0 Kommentarer