CHEF-KRITERIER SKAL AFKLARES

Journalistiske chefer, der kan fyre DJ-medlemmer, kan ikke være medlem i DJ, fastlog delegeretmødet. Men dermed er diskussionen om cheferne langtfra slut.
Journalistiske chefer, der kan fyre DJ-medlemmer, kan ikke være medlem i DJ, fastlog delegeretmødet. Men dermed er diskussionen om cheferne langtfra slut.
Det brogede problem med chefer i DJ blev måske klarest formuleret af næstformand i Kreds 1, Uffe Gardel: »Det er for simpelt at sige, at man ikke er chef, hvis man ikke kan afskedige folk. Kun lokale tillidsfolk kan afgøre, om en chef skal være medlem eller ej. Der findes ingen nem løsning,« fastslog Gardel. Ordene var rettet mod et forslag fra medarbejderforeningen på Aalborg Stiftstidende. Aalborg-folkene ønskede det nedfældet i DJs handlingsprogram, at kun journalister, der sidder i stillinger, hvor de kan fyre andre DJ-medlemmer, ikke kan være med i DJ. I Aalborg vil man sikre, at færrest mulige melder sig ud, når de bliver chefer. »Vi står meget dårligt i en konflikt, hvis mange i medierne, ikke er med i DJ,« argumenterede Torben Duch Holm, tillidsmand på Aalborg Stiftstidende. Johannes Krarup kunne på hovedbestyrelsens vegne nikke imødekommende til tankerne i Aalborg-forslaget – men lagde samtidig afstand til det, fordi det havde karakter af konklusion – inden diskussionen er færdig. »Vedtages forslaget kan det måske begrænse debatten det næste år. Derfor beder vi om, at vi stemmer forslaget ned i år,« sagde han. Formand for journalisterne i DR, Morten Uhrenholdt, kunne heller ikke støtte forslaget: »Problemet er langt mere kompliceret end at lægge et enkelt snit ved afskedigende eller ansættende myndighed,« sagde Uhrenholdt. »Selv om en chef ikke kan afskedige en kollega, så vejer hans eller hendes ord helt anderledes end den meniges. Vi har i DR set eksempler på, at en sådan klage har ført til skriftlig advarsel med fyringstrussel,« sagde Uhrenholdt, der på den baggrund opfordrede til yderligere eftertanke. Luft til HB Aalborg-folkenes forslag rummer også en formulering om, at DJ skal arbejde for optagelsen af alle andre på redaktionerne – alle bortset fra de meget få, der har retten til at afskedige. Det vil betyde, at DJ definitivt lægger sig fast på en linje, der er i direkte strid med den linje medarbejderforeningen på JydskeVestkysten har udstukket. Her er en stor gruppe journalistiske chefer blevet skubbet ud af medarbejdernes rækker og ud af DJ – selv om de ikke har kompetence til at fyre. Fordi vestjyderne ønsker færrest mulige chefer i DJ. »Vi skal have arbejdet problemet så godt igennem, at vi finder en løsning, der kan bruges i såvel den nordlige ende af Jylland som den sydlige,« sagde Johannes Krarup, der fremlagde HBs skitse til en mulig løsning: En specialgruppe i DJ for mellemchefer. »Mellemcheferne sidder ofte i positioner, hvor de oparbejder en stor viden om fremtidens medieforhold – en viden, som kunne smitte af på DJ, hvis vi kunne tilbyde denne gruppe et ordnet medlemskab,« som det formuleres i hovedbestyrelsens beretning. En tanke Torben Kragh, tillidsmand på SIDs ‘Fagbladet’, blankt afviste: »HB skriver i beretningen, at man blandt andet skal have fundet ud af, om man skal tilbyde en særlig specialgruppe af chefer. Nej, siger jeg. Lad os forblive det, vi har udviklet os til de seneste mange år: Et fagforbund,« sagde Kragh, der efterlyste, at HB i år 2000 skitserer klarere retningslinjer. Udgangen på debatten blev, at delegeretmødet besluttede et ændringsforslag fra Uffe Gardel om, at chefer med »reelle beføjelser« til at afskedige DJ-medlemmer, ikke kan optages i DJ. Derimod skal DJ ikke arbejde for optagelse af alle andre på redaktionerne. Den målsætning rummer så megen luft, at HB fik sin ønskede forlængede tænkepause.

   
 

0 Kommentarer