Cavlingformand afsat på grund af dårlig forberedelse

Den tidligere formand for Cavling-komiteen Carsten Ingemann blev simpelthen glemt, da Dansk Journalistforbund udpegede ny Cavlingkomité i juni. Kreds 4 kalder fremgangsmåden 'dårligt forberedt' og 'forhastet'.

Den tidligere formand for Cavling-komiteen Carsten Ingemann blev simpelthen glemt, da Dansk Journalistforbund udpegede ny Cavlingkomité i juni. Kreds 4 kalder fremgangsmåden 'dårligt forberedt' og 'forhastet'.Kredsen opfordrer nu i en mail forbundets ledelse til at forbedre fremgangsmåden ved valg af kandidater til den prestigefyldte pris.

»Efter det forhastede, og i fleres øjne dårligt forberedte, valg til Cavling-komiteen ville det måske være en ide, at kigge på fremgangsmåden, så de stemmeberettigede (HB-medlemmerne) til det næste valg om tre år i god tid får materiale om de enkelte komitemedlemmer, der er på valg. Ligeledes ville det være passende, at orienteringen til de forskellige kredse var mere uddybende, så vi fik et bedre grundlag i forbindelse med indstilling af kandidater,« skriver formand John Lykkegaard på vegne af kredsen.

Op til afstemningen på hovedbestyrelsesmødet i juni måtte Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård, på opfordring af flere HB-medlemmer give en kort mundtlig præsentation af de opstillede. Et af hb-medlemmerne, DJ:Fotografernes formand Peter Thornvig, valgte ud fra sit manglende kendskab til de opstillede at undlade at stemme.

»På den baggrund burde HB overveje, om man kunne ændre fremgangsmåden, så de opstillede kandidater fik mulighed for at præsentere sig selv,« skriver den østjyske kreds i mailen.

Formand John Lykkegaard uddyber over for Journalisten.dk:
»Det er den fornemste danske journalistpris, man kan få, og et valg af ny komite kræver en grundig forberedelse og gennemgang af kandidater. Det skal ikke bare være dem, som har lyst. Den slags skal ikke behandles hurtigt og sjusket,« siger han.

Hvilke konsekvenser fik det?
»Ja, Kreds 4 mistede jo den tidligere formand, fotograf Carsten Ingemann, fordi vi ikke var blevet underrettet om, at han var på valg. Vi stillede slet ikke med kanditater.«

Er det ikke jeres egen skyld, at I glemmer fotograf Carsten Ingemann?
»Du må gerne sige, at vi har en del af skylden sammen med den sjuskede forberedelse, som fik ét af hovedbestyrelsesmedlemmerne til at sige fra. Carsten Ingemann havde siddet mange år og gjort et godt stykke arbejde. Efter mødet sagde Lars Lindskov (formand for Pressefotograferne, red), at det var min skyld. Det var først der, det gik op for mig, at Ingemann tilhører Kreds 4 og var på valg.«

Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård, afviser, at valget af Cavling-komite fik en stedmoderlig behandling:

»Allerede i det tidligere forår fik kredsene besked om, at de skulle stille med kandidater. Vi gav dem ovenikøbet en ekstra frist. Jeg ringede selv rundt til flere af kredsformændene, så de kunne stille spørgsmål. En af dem var John Lykkegaard,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Henvendelsen fra Kreds 4 er alligevel på dagsordenen, når Dansk Journalistforbunds forretningsudvalg holder møde på fredag.

»Det er den fornemste danske journalistpris, og vi skal tage det særdeles alvorligt, når der er kritik, og undersøge, om vi kan gøre det bedre, så det vil vi diskutere i forretningsudvalget og på næste hovedbestyrelsesmøde,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Mogens Blicher Bjerregård ønsker ikke at kommentere, at den tidligere formand Carsten Ingemann tilsyneladende røg ud af komiteen på grund af en forglemmelse.

1 Kommentar

Peter Thornvig
10. AUGUST 2010
Re: Cavlingformand afsat på grund af dårlig forberedelse

Jeg syntes der i halen på redaktørens artikkel, er behov for at sikre at proceduredebatten ikke giver anledning til at Cavling komiteens kommende arbejde ses i det lys. På trods af mit manglende kendskab til kandidaterne da komitemedlemmerne skulle vælges i HB, er jeg sikker på at den nye komites kommende arbejde vil være  lige så solidt forankret i journalistisk faglighed som i tidligere Cavling komiteer.

På det kommende HB møde ser jeg frem til at valgproceduren revurderes og bl.a. sikre at HB medlemmer, der arbejdsmæssigt er i yderkanten af det journalistiske arbejde Cavlingprisen skal påskønne, kan deltage på et mere oplyst grundlagved valget af komitemedlemmer .

Peter Thornvig,
HB medlem