Cavling bliver større

Dansk journalistiks mest prestigefulde pris løftes fra 20.000 til 25.000 kroner.Rettet 29. januar 16.15.

Dansk journalistiks mest prestigefulde pris løftes fra 20.000 til 25.000 kroner.

Rettet 29. januar 16.15.

Hovedbestyrelsen (HB) i Dansk Journalistforbund har besluttet at ændre Fundatsen for Henrik Cavlings Fond, så den i fremtiden udløser 5.000 kroner ekstra.

Desuden henvises der i fundatsen i fremtiden til, at det er hovedbestyrelsen, der fastsætter reglerne for, hvordan komiteens medlemmer udpeges.

HB har også drøftet, om medlemmerne kun skulle kunne genvælges en gang, men dette forslag faldt, så man fortsat kan genvælges til komiteen flere gange.

Økonomisk er der stadigt langt op til de største priser. Den Berlingske Fonds Journalistpris og Billed-Bladets TV-pris er på 100.000 kroner.

0 Kommentarer