Carsten Nielsens Legat går til…

... Lene Sarup. Med stående klapsalver blev Lene Sarup hyldet for sit mangeårige faglige engagement i DJ

Tillidsrepræsentant Lene Sarup fra Fynske Medier modtager Carsten Nielsen-legatet 2013 for ”tre årtiers dedikeret fagligt engagement over hele spektret fra tillidsrepræsentant til HB-medlem, fra arbejdet med etik til internationalt solidarisk arbejde”.

Der var stående klapsalver fra hele salen, da Mogens Blicher Bjerregård satte navn på årets modtager af Carsten Nielsens Legat.

Mogens Blicher Bjerregård fremhævede under sin tale især Lene Sarups evne til at opdrage cheferne:

»Lene, du holder meget af god ledelse. Jeg ved også, at du gerne opdrager dem til at blive ordentlige ledere, for du kan ikke have, at de sjosker rundt og ikke gør deres arbejde ordentligt. Og uanset hvem den siddende avisbestyrelse nu begaver dig med af chefer, så vælger du samarbejdet – også selv om det kan være slidsomt at opdrage dem. Men til os andre kan du jo godt beklage dig lidt. Jeg har i hvert fald lagt øre til en bemærkning som: Altså, nu skal jeg begynde forfra med at opdrage en chef, det gik jo lige så godt,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

»Nu havde jeg egentlig troet, at du sad med dit strikketøj, Lene, for så havde jeg valgt at bede dig lægge det fra dig,« sagde Mogens Blicher Bjerregård og kaldte Lene Sarup op på podiet.

»Jeg har ikke skrevet nogen takketale, for jeg vidste ikke, at jeg skulle have noget at takke for,« sagde Lene Sarup.

»Jeg synes bare, at det er skægt at være til delegeretmøde. Det er ligesom at være til en art fætter-kusinefest.«

»Chefopdragelse betaler sig. Man kan få chefer til at blive rigtigt venlige. Man kan overbevise dem om ting, hvis man taler længe og inderligt nok. Og hvis man giver dem lov til at bestemme af og til,« sagde Lene Sarup.

0 Kommentarer