Carsten Kochs store forglemmelse

På knap 300 tætskrevne sider kan en ekspertgruppe nå at endevende mange aspekter af beskæftigelses- og ledighedsindsatsen før, nu og i fremtidens Danmark. Det afspejler denne uges rapport fra det såkaldte Carsten Koch-udvalg da også.

Men der er især én alvorlig forglemmelse: Intet sted i rapporten er forholdene for selvstændige eller alternativt beskæftigede nævnt – altså de a-kassemedlemmer, der både har lønmodtager- og selvstændigt arbejde.

Det er den gruppe, der kaldes kombinatører. Og dem har vi i DJ særligt fokus på, fordi vi har ganske mange medlemmer, der arbejder på denne facon.

Når de bliver syge, gravide eller ledige, lander de i et sort hul, fordi systemet er bygget op omkring lønmodtagerbegrebet.

Det er medlemmer, der for eksempel bliver A-beskattet af arbejde med at skrive artikler, mens de bliver B-beskattet af honorarer for kommunikationsopgaver. Eller de kan være selvstændige freelancere, der udover at være selvstændige har et deltidsjob hos en arbejdsgiver.

Når de bliver syge, så kommer de i klemme. Det er umuligt at udregne, hvor meget beskæftigelse, de har haft op til sygemeldingen – og det er afgørende for, hvor stor dækning, de kan få.

Nogle af de samme aspekter gør sig gældende omkring ledighed. Der er forskel på arbejde, og der er – i systemernes optik – forskel på, hvordan arbejdet opgøres og aflønnes. Noget er honorar- eller faktura-baseret, noget andet er ren lønmodtagerindkomst; DJ har i et stykke tid presset på over for politikerne for at få øjnene op for dette miskmask, men de har flere gange afværget kritikken ved at pege på, at Carsten Koch-udvalget var på vej med en redegørelse.

Nu ligger den der. Og intet sted er problematikkerne omkring kombinatørerne beskrevet eller håndteret.

Det er, må jeg ærligt sige, skuffende. I Sverige har man for længst gjort op med forskelsbehandlingen, og ud over at gøre det nemmere for den enkelte, så har det også betydet, at de selvstændige er med til at skabe flere jobs helt generelt i nabolandet.

Det er en skam, at Koch satte kikkerten for det blinde øje. Det er nu en opgave for DJ at presse på over for politikerne for at rette op på denne misére.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right