Carina Christensen ny medieminister

Carina Christensen overtager jobbet som kultur- og medieminister. Hun har tidligere argumenteret stærkt for at skære i støtten til ikke-kommercielt lokal-tv og er tilhænger af at lægge flere DR-produktioner ud. (opdateret.)

Carina Christensen overtager jobbet som kultur- og medieminister. Hun har tidligere argumenteret stærkt for at skære i støtten til ikke-kommercielt lokal-tv og er tilhænger af at lægge flere DR-produktioner ud. (opdateret.)

Carina Christensen var allerede for et par år siden medieordfører – inden hun som 34-årig blev familie- og forbrugerminister i december 2006.

Dengang kom hendes mediepolitiske kollega Ellen Trane Nørby (V) med følgende statement om Carina Christensen:

"Hun vil hellere sætte sig grundigt ind i sagerne end løbe med halve historier."

Ved samme lejlighed skrev TV 2 Nyhederne, at den nu kommende kultur- og medieminister ikke just havde bemærket sig særligt som medieordfører:

"Det har dog ikke været medieområdet, Carina Christensen har profileret sig mest på, selv om hun har været ordfører. Den slags er svært, når resortministeren, Brian Mikkelsen, kommer fra samme parti," noterede TV 2 Nyhederne.

Carina Christensen har dog alligevel ved flere lejligheder meldt ud om større mediepolitiske forandringer. Blandt andet om styrkelsen af kommericielt lokal-tv og beslutningen i 2004 om at skære i støtten til ikke-kommercielt tv. Dengang sagde hun:

"Alting er jo en prioritering. Vi har valgt at nedprioritere støtten til de ikke-kommercielle lokal-stationer og i stedet give de kommercielle bedre økonomiske vilkår og en chance for at skabe kvalitets-tv," udtalte hun til Timecodes.dk med tilføjelsen:

"Vi ser gerne, at der kommer flere stærke aktører i det danske medielandskab, og så er offentlig støtte ikke vejen frem. Vores ønske er et frit mediemarked med så mange medievirksomheder som muligt, og her klarer de kommercielle virksomheder sig altså bedst."

Carina Christensen går desuden ind for, at DR skal lægge mere produktion ud til andre producenter. Det var i hvert fald meldingen til Producentforeningen, da hun op til forrige folketingsvalg i 2004 blev bedt om at svare på 12 mediepolitiske spørgsmål.

Ved samme lejlighed erklærede hun, at de to public service-forpligtede tv-stationer fortsat skal engagere sig i dansk film-produktion, at der skal investeres yderligere i uddannelse i udvikling og produktion af computerspil, og at privatiseringen af TV 2 bør fastholdes:

"Ja. Vi bør hurtigst muligt komme i gang med privatiseringen af TV 2, så stationen kan blive økonomisk uafhængig af statsmagten og agere frit på det danske mediemarked til gavn for seerne," lød svaret fra Carina Christensen.

I forlængelse heraf argumenterede hun for, at TV 2s regioner udviklede sig til regionale mediehuse i konkurrence med dagblade og andre tv-producenter:

"Jeg mener, TV 2s regionale virksomheder skal bibeholde deres status som selvejende institutioner, jf. seneste medieaftale. De regionale TV 2-virksomheder skal fortsat sende regionale programmer på TV 2s sendeflade. Sendetiden og placeringen heraf vil blive fastsat i de kommende public service-kontrakter, men der forventes ikke ændringer i forhold til den nuværende placering af den regionale sendetid. De regionale TV 2-virksomheders stærke nyheds-dækning er en væsentlig del af public service-virksomheden på TV 2," sagde hun.

Statsministeren præsenterer dronningen for de nye ministre klokken 11, erfarer DR Nyheder. Og skal man tro DR, så bliver Carina Christensen altså ny kulturminister og får dermed også ansvaret for medieområdet.

De øvrige nye ministre bliver den nyvalgte politiske leder for De Konservative, Lene Espersen, der ventes at blive økonomi- og erhvervsminister. Mens Brian Mikkelsen overtager posten som justitsminister.

Endelig er der et comeback til Lars Barfoed, der ser ud til at rykke ind i Transportministeriet.

(opdateret 08:15)

1 Kommentar

Mikael Kienitz
5. OKTOBER 2011
Re: Carina Christensen ny medieminister

Til alle TV2´s Seere 5. oktober 2011

 

Til januar overgård TV2 til at være betalingskanal. Udbuddet fra TV2 er 10 kr. mdl. pr. seer, men da TV2 ikke selv er opkræver lægges det ud til andre distributører med den effekt at de 10 kr. bliver til 50 kr. mdl. pr. seer, altså 40 kr. som man ikke får noget for. Det er utroligt at man ikke kan øge det tilskud som tv2 får fra licensen med 10 kr. men pådutter alle der vil se TV2 en afgift 40 kr. pr. mdl. for ingenting og samtidig fratager, dem som nu via licens alligevel betaler til kanalen, muligheden for at se den og stadig skal betale ( via licensen ) for at tv2 kan komme i luften. Når man så ser videre på det så er det i grunden seerne der via reklamer betaler for TV2 drift og det er meget svært at se det rimelige at vi ud over at have været med til at betale for at TV2 kommer i luften skal påduttes denne afgift og ydermere hvis man fravælger TV2 stadig skal betale via licensen for ingenting. Det er aldeles urimeligt og virker ikke gennemtænkt.

Mange pensionister og andre svagt stillede vil have svært ved at finde midler til yderligere fordyrelser i deres hverdag.

Med venlig hilsen

Mikael Kienitz