Cand. public giver løn som bachelor

Universitet kan ikke anerkende kandidatgrad, de selv har uddannet til. »Grotesk,« siger Christian Haaber Andersen, der er nyuddannet cand. public, men må starte på løntrin som bachelor

Universitet kan ikke anerkende kandidatgrad, de selv har uddannet til. »Grotesk,« siger Christian Haaber Andersen, der er nyuddannet cand. public, men må starte på løntrin som bachelorChristian Haaber Andersen har netop afsluttet sin femårige uddannelse på Aarhus Universitet, hvor han først brugte tre år på en bachelor i engelsk og sidenhen to år på en kandidatgrad i journalistik.

Med eksamensbeviset i lommen så han frem til sit nye job som sekretariatsleder hos Center for Scienceuddannelse på det selvsamme universitet, hvor han tog sin kandidatgrad.

Men da ansættelseskontrakten kom, stod der løntrin ét – altså samme betaling som bachelorstuderende:

»Det viser sig, at min kandidatuddannelse ikke bliver anerkendt af Moderniseringsstyrelsen. Det er i hvert fald, hvad jeg får at vide fra min HR-afdeling,« siger Christian Haaber Andersen til journalisten.dk.

Hans chef har kompenseret for løngabet igennem tillæg, men manglen på anerkendelse er stadig frustrerende:

»Det er grotesk, at jeg lige har lagt en masse kræfter i mit speciale og en lang uddannelse, og så bliver den ikke anerkendt på den institution, hvor jeg har taget den,« siger Christian Haaber Andersen.

Teknikaliteter
Chef for personalejura på Aarhus Universitet, Birgit Rohde Roesen, forklarer i en mail til journalisten.dk, at det drejer sig om en teknikalitet:

”Cand. public uddannelsen kan bygges oven på enten en journalistisk grunduddannelse eller en akademisk bachelorgrad. Med en journalistisk grunduddannelse indplaceres der i henhold til overenskomst for journalister i staten, og uddannede med en bacheloruddannelse indplaceres i henhold til Akademikernes Centralorganisation-overenskomsten på grundløn som bachelor,” skriver hun.

Med sin bachelor i engelsk hører Christian Haaber Andersen derfor til den overenskomst, som Akademikernes Centralorganisation (AC) forhandler, og det er grunden til det lave løntrin, forklarer Birgit Rohde Roesen:

”Cand. public uddannelsen er ikke omfattet af Bilag A i AC-overenskomsten, hvor de kandidat- og bacheloruddannelser, der er omfattet af akademikeroverenskomsten, oplistes,” skriver Birgit Rohde Roesen.

Forsøgt ændret i årevis
I Akademikernes Centralorganisation har man kendt til problemstillingen, lige siden SDU og RUC begyndte at uddanne journalister. Arbejdsgiverne har dog indtil videre afvist at ændre på aftalen:

»Kravet omkring overenskomstdækningen af cand. public’erne er fremsat ved de fire sidste overenskomstforhandlinger, så derfor er min forventning, at det bliver fremsat igen. Hidtil har vi fået afvist kravet, fordi der skulle være foretaget en grænseaftale mellem Journalistforbundet og Dansk Magisterforening,« siger Jens Harboe, forhandlingschef i Akademikernes Centralorganisation.

En sådan aftale er dog på plads nu, så Jens Harboe er fortrøstningsfuld:

»På den baggrund er vores forventning, at vi kan komme et skridt længere frem, men det må forhandlingerne vise,« siger Jens Harboe, forhandlingschef i Akademikernes Centralorganisation.

5 Kommentarer

Mogens Blicher Bjerregård
20. MARTS 2014
Alle cand.public. uddannede
Alle cand.public. uddannede kan komme på DJ-overenskomster over alt i det private område, fordi vi har områdeoverenskomster, som er langt de fleste af vores overenskomster. Når det gælder DR og de offentlige overenskomster, så kolliderer uddannelsesoverenskomsterne med områdeoverenskomsterne, og når kandidater traditionelt er blevet omfattet af AC's overenskomster, har vi i DJ ikke bare uanset antallet af muskler kunnet kræve cand.public. omfattet af vores overenskomster. - Det er derfor, vi har lavet en fælles aftale med Dansk Magisterforening, så cand.public-uddannede, som Per Sørensen beskriver det enten er omfattet af AC's eller DJ's overenskomster. Vi har så aftalt - DJ og Dansk Magisterforening - at respektere den enkeltes valg af faglig organisation (det skal vi allerede fordi, der er organisationsfrihed), men også fordi vi kan varetage cand.public.'ernes interesser uanset overenskomst. Efter de nu afsluttede forhandlinger af de offentlige overenskomster har vi derfor fået endnu bedre muligheder for dette, fordi samarbejdsaftalen har haft en afgørende betydning for resultatet af overenskomsterne. Vi har faktisk som ansvarlige organisationer i fællesskab sikret, at cand.public'erne er overenskomstdækket.
Per Sørensen, Faglig Konsulent DJ
20. MARTS 2014
Korrekt problemet eksisterer
Korrekt problemet eksisterer ikke mere, for fra 1. april 2013 er alle cand. public-uddannede enten ansat i henhold til DJ-overenskomst eller AC-overenskomst.
Konkret betyder det, at hvis cand. publiceren er bachelor i journalistik fra DMJX eller SDU, sker ansættelsen efter DJ-overenskomsten - øvrige efter DM-overenskomsten.
Så cand. publicerne er mere end velkommen som MEDLEM AF DJ (Dansk Journalistforbund), hvor deres interesser i forhold til bl.a. løn- og ansættelsesvilkår bliver varetaget på bedste vis.
Øjvind Vilsholm, forhandlingskonsulent
20. MARTS 2014
Problemet eksisterer ikke
Problemet eksisterer ikke længere. For pr. 1. april 2013 sørgede DM for, at cand. public.-uddannelsen blev optaget i AC-overenskomsten. Så meld dig ind i DM (Dansk Magisterforening) på dm.dk, så skal vi nok sørge for, at du får den rigtige løn.
Rasmus Præst
25. OKTOBER 2012
Re: Cand. public giver løn som bachelor

Det er simpelthen groteskt, at Akademikernes Centralorganisation og DJ lader det være op til den enkelte leder, hvordan de aflønner Cand. Publicer.

Jeg sidder næsten i samme situation om Christian Haaber Andersen, men har desværre ikke en HR-afdeling der er ligeså forstående som Christian Haaber Andersens ledelse.

Der må sidde nogle konsulenter i Akademikernes Centralorganisation  og DJ med røde ører. Den ringe trøst med, at en løsning er forsøgt forhandlet på plads de sidste fire år, er intet værd. Det viser blot, at de faglige organisationer ikke formår at forhandle deres  "krav" igennem og lader sig tryne af arbejdsgiverne. Fint nok, der har været behov for en samarbejdsaftale. Når det så er sagt;  I har haft fire år (!) til at lave en sådan. Hvor svært kan det være; I sidder trods alt på samme side af forhandlingsbordet. Sorry to say; det er ikke meget bang for the buck, man som Cand. Public får for sine kontingentpenge. Pinligt! 

Al ære og respekt for man tror på en løsning til næste overenskomst. Jeg må bare kynisk konstatere, at det er glippet fire gange, hvilket betyder, der arbejder Cand.Public'er til bachelorløn. Mon ikke arbejdsgiverne i de offentlige organisationer vil slå på tromme for, det skal danne præcedens? Med den forhandlingsstyrke Akademikernes Centralorganisation og DJ  de sidste fire år har udvist på Cand.Publicernes vegne, kan jeg let forstille mig, at en løsning bliver sendt til hjørnespark (igen, igen, igen, igen og så igen).

Lad det være en opfordring til de kommende chefforhandlere om at spille med musklerne, når der skal forhandles overenskomst næste gang. Der skal gennemtrumfes en løsning. NU!  Ordnede ansættelsesforhold er det, medlemerne betaler for. Og Cand. Publicens kontingentkrone og lige så meget værd, som de øvrige medlemmers, hvis det skulle være gået Akademikernes Centralorganisation og DJ's næse forbi .    

Jan Larsen
24. OKTOBER 2012
Re: Cand. public giver løn som bachelor
Journalisterne fra ruc bliver cand.comm, ikke cand.public som det fremgår af artiklen, og journalisterne fra RUC rammes derfor ikke af det bizare problem.

Flere