Cand. mere journalistik

18 studerende har meldt sig som stud. cand. public. 1. februar går de i gang med en to-årig akademisk overbygning på Syddansk Universitetscenter. Kun halvdelen kommer fra universitetets egen journalistuddannelse.

Om to år kan de første journalister kalde sig Candidatus publicitatis. De vil da ikke bare have en journalistisk grunduddannelse, men en akademisk overbygning, der gør dem til eksperter.
Af de 18 kommende kandidater kommer ni fra SDU og ni fra DJH.

Netop kandidat-uddannelsen var Syddansk Universitet argument for at oprette en journalistuddannelse, alligevel er der kun ni ud af universitetets første 55 journalister, der vælger at læse videre.

Det bekymrer dog ikke lederen af instituttet for journalistik, Jørn Henrik Petersen. Faktisk forstår han godt, at ikke langt flere af de 55 nybagte journalister vælger at læse videre.

"Mange af dem vil sikkert vente et år for ikke at være prøvekaniner. Det har de været under hele deres uddannelse – på godt og ondt," forklarer han.

For at blive optaget på den akademiske overbygning udi journalistik, skal man enten have taget bachelor i journalistik ved Syddansk Universitetscenter, SDU, eller være uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole, DJH.

De journalister, der vælger kandidatuddannelsen, skal ikke slås med nyhedstrekanter og fortælletekniker. Den slags forudsættes bekendt. I stedet skal de specialisere sig og skaffe sig en grundig viden om de ting, de skal skrive om.

Foreløbig foreslår universitetet, at de vælger at specialisere sig enten i den offentlige sektors problematik eller i international politik. Begge specialer skal de læse på Institut for Statskundskab. De kan også vælge at specialisere sig inden for kultur og religion.

Det er tanken, at nogle af de studerende selv skal kunne stykke et fagspeciale sammen på et andet universitet, måske et udenlandsk.

Når Syddansk Universitets foreslår nogle færdige fagspecialer, er det for at hjælpe de studerende:

"De er henrivende usikre. De vil gerne, at far, undskyld mor, har sagt, at den ret smager godt," forklarer lederen af Institut for Journalistik, Jørn Henrik Petersen.
Inden de når så langt som at vælge fagspeciale, skal de dog igennem journalistikkens klassikere, journalistikkens filosofi og undersøgende journalistik.

Det sidste semester skal de studerende bruge på at lave et speciale, der højst må fylde 100 sider a 2400 anslag.

På forhånd var det bestemt, at der skulle være mindst ti tilmeldte for at uddannelsen ville blive etableret – højeste deltagerantal var sat til 40.

Ideen med at lave en akademisk overbygning for journalister ligger meget fjernt fra traditionel journalistisk tankegang, ifølge Jørn Henrik Petersen.

"Det med at snakke fag og universitet, det er en by i Rusland. Til journalistik hører ikke tykke bøger, men prøv at vende blikket mod de lande, hvor journalistikken har sine rødder. Der studerer man journalistik," siger han.
Rektor Kim Minke på DJH siger:

"Hvis man står og ikke har noget arbejde, så er kandidatuddannelsen en mulighed, man kan overveje. Men jeg vil ikke gøre mig klog på, hvordan branchen vil reagere på, at der kommer nogle med en ekstra eksamen."

 

UDDANNELSENS MÅLSÆTNING:
– "Det er kandidatuddannelsens mål at udvikle bedre og mere kvalificerede journalister, at give den enkelte en specialisering med en supplerende faglig-akademisk tyngde, at sikre integrationen mellem det fagligt-akademiske indhold og den journalistiske faglighed og praksis, at udnytte dialektikken i forholdet mellem akademisk input og journalistisk output, at tillægge den research-tunge journalistik en større vægt og overhovedet at lade forskning i journalistikfeltet optræde med større tyngde.

– Kandidatuddannelsen skal således bibringe en supplerende kompetence inden for det journalistiske felt og udvide denne kompetence gennem arbejdet med et samfundsvidenskabeligt/humanistisk fagområde.

– Gennem den akademisk-faglige specialisering kombineret med den journalistiske faglighed skabes der et bredere beskæftigelsesmæssigt sigte end det, der ligger i uddannelsen som almen journalist."

Fra studieordningen

Læs mere om uddannelsen på http://www.journalism.sdu.dk/

0 Kommentarer