Californisk idéudvikling eller amagerkansk beton

Den fornyede mediestorm om DR Byen gør det sværere for generaldirektør Kenneth Plummer at realisere sine ambitiøse planer for fremtidens DR. Et svækket brand får ofte negative konsekvenser indadtil.

Den fornyede mediestorm om DR Byen gør det sværere for generaldirektør Kenneth Plummer at realisere sine ambitiøse planer for fremtidens DR. Et svækket brand får ofte negative konsekvenser indadtil.

Motivation. DRs generaldirektør Kenneth Plummer ville helst være fri for at beskæftige sig med byggeriet af DR Byen. Idéudvikling à la Californien er mere sexet end beton, targetpriser og nedbøjede etageadskillelser. Men før det sidste er på plads, kan det blive svært at få det første på skinner.

Balladen om fordyrelsen af byggeriet i Ørestad kan ifølge flere eksperter gøre det sværere for generaldirektøren at få intern opbakning til de omfattende ændringer, han har sat i værk. Samtidig svækker den DRs muligheder for at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere netop på et tidspunkt, hvor hovedkonkurrenten TV 2 opruster på alle fronter.

»Hvis du har et positivt omdømme, er det meget lettere at styre – også indadtil,« siger ledelsesekspert Anders Drejer, professor ved Handelshøjskolen i Århus.

Han vurderer, at byggesagen, der ikke vil dø, også vil påvirke den nye direktions gennemslagskraft inde bag DR Byens mure.

»Og det er helt åbenlyst, at det stiller DR dårligere i kompetencekampen,« siger han.

Suzanne Moll er blandt eksemplerne på netop det problem. Hun var én af fire udvalgte DR-medarbejdere, der arbejdede på »operation modslag« – det strategiske modtræk over for TV2 Radio – da hun den 1. november blev headhuntet til jobbet som nyhedschef hos den nye konkurrent, som har lokket en lang række DR-folk til at skifte side.

Branding- og organisationsekspert Majken Schultz, professor ved CBS, oplevede i 2005 på egen krop, hvor stor betydning negativ presseomtale kan have for medarbejderne.

»På CBS var vi igennem møllen på grund af en budgetoverskridelse, og det havde en utrolig nedbrydende effekt. Der opstår en frustration, som kan blive vendt mod topledelsen,« siger hun.

Men hun mener samtidig, at ydre pres kan have en positiv effekt.

»Der er jo ikke noget, der kan få folk til at stå sammen, som en fælles fjende,« siger hun.

Og det er netop sådan, Kenneth Plummer selv beskriver situationen.

»Det er som Danmark under besættelsen,« siger han.

Kenneth Plummer kalder det naturligt, at der er en vis udskiftning – særligt når TV 2 starter nye kanaler.

»Men jeg oplever ikke, at medarbejderne fravælger os. DR er stadig en meget attraktiv arbejdsplads på alle niveauer, og vi har ingen problemer med rekrutteringen,« siger han.

Mogens Rubinstein har som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem haft skandalen tæt inde på livet, og han opfatter situationen noget anderledes end generaldirektøren.

»Jamen, det er da klart tungere at genvinde stoltheden og kamp-iveren, når du ustandseligt får at vide, at nu er byggeriet blevet så og så meget dyrere. Men jeg er sikker på, at når vi nu kommer til bunden af det her, og det gør vi sikkert ret snart, så vil det blive lettere at arbejde sig opad igen mod det DR i verdensklasse, som Kenneth Plummer har som sin vision,« siger han.

Mogens Rubinstein tror, at mediestormen om DR Byen har haft betydning for DRs evne til at fastholde og tiltrække medarbejdere.

»Det har sandsynligvis en effekt, for det er vitterligt ikke godt for vores brand. Og det er ikke et særlig godt argument for at komme over til os, at vi har en økonomi, der er ad Pommern til,« siger han.

Derfor efterlyser Mogens Rubinstein konkrete sejre, som kan vende stemningen. Det kunne for eksempel være succes for TV Avisen i den relancerede form eller for den nye flade mellem 18.00 og 19.30.

De foreløbige tal tyder dog ikke på, at de stående værter i TV Avisen har haft nævneværdig succes med at tiltrække flere seere. TV Avisen har haft et svagt faldende seertal siden relanceringen den 19. november, men fastholder en andel på omkring 13 procent af den samlede seening.

Det er altså næppe her, Kenneth Plummer kan hente den sejr, han så hårdt har brug for.

Til gengæld kan han hente trøst hos Majken Schultz.

»Man skal huske på, at tingene på et tidspunkt vender. Derfor skal man også passe på ikke at være for selvfed, når tingene kører,« siger hun uden at adressere udmeldingen specielt til TV 2 og Per Mikael Jensen.

0 Kommentarer