Bussen er det sted, hvor bandet Magic Kids tilbringer mest tid. Her ses forsangeren Bennett Foster.

Roberto Boccaccino, Freelance Bandet Magic Kids. Bussen er det sted, hvor bandet tilbringer mest tid. (Årets Portræt)

Roberto Boccaccino, Freelance Bandet Magic Kids. Bussen er det sted, hvor bandet tilbringer mest tid. (Årets Portræt)

0 Kommentarer