Bundlinjen

FYRET. Efter at havde læst om journalist Kim Barren i Journalisten 07/07 i artiklen Fyret og glad kommer jeg til at tænke på nogle af de artikler i Berlingske Tidendes Business-tillæg, om at motiverede, glade og tilfredse medarbejdere giver sorte tal på bundlinjen.

FYRET. Efter at havde læst om journalist Kim Barren i Journalisten 07/07 i artiklen Fyret og glad kommer jeg til at tænke på nogle af de artikler i Berlingske Tidendes Business-tillæg, om at motiverede, glade og tilfredse medarbejdere giver sorte tal på bundlinjen.

Ak ja. Havde ledelsen i Det Berlingske Hus dog bare læst og efterlevet de vise ord, ja, så havde Det Berlinske Hus set helt anderledes ud.

Huset har igennem tiden været gennemsyret af inkompetente ledere, der satte en ære i at holde på magten og overhovedet ikke uddelegerede ansvar og opgaver til medarbejderne.

En af dem havde nær kostet B.T. livet med sin bedrevidende facon. Heldigvis blev han fyret, inden det var for sent, men nogle af de ledere, han havde omkring sig, klarede frisag i første omgang.

Læg mærke til, at alle forsøg fra B.T.s medarbejderforenings side om for eksempel medarbejdersamtaler totalt udeblev, men det skortede ikke på tiltag fra ledelsen, selvom deres planer aldrig blev ført ud i livet.

Så kære Berlingske Hus. Hold op med at ansætte inkompetente ledere – og det gælder for alle jeres publikationer. Tænk kreativt og sørg for medarbejdernes trivsel og velfærd og inddrag dem i jeres planer og tiltag, det er jo trods alt medarbejderne, der skaber værdierne. Og husk, uden dygtige og kompetente medarbejdere, ingen ledelse – og da slet ingen sorte tal på bundlinjen. Tag nu og vis, hvad I som ledelse duer til, og bevis over for læsere og annoncører, at I er opgaven voksen, døden er en ting, bladdøden er uhyggelig og unødvendig.

Bent Midstrup, pensioneret pressefotograf, fyret fra B.T. i 2003.

0 Kommentarer